Kiinteistö-ja rakentamisalan huolehdittava nuorten harjoittelupaikoista

KIRA-Talkoot käynnistyivät toisen kerran 28.1. avajaisilla Säätytalossa Helsingissä. Tervetulopuheessaan Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin neuvottelukunnan puheenjohtaja Aulis Kohvakka korosti reaalitalouden ja perusliiketoiminnan tämän hetken tärkeyttä sekä erityisesti osaamista ja tutkimus- ja kehitystoimintaa. Työvoimasta tulee huolehtia ja siitä, että nuoret saavat alalla harjoittelupaikkoja.

Asuntoministeri Jan Vapaavuori korosti KIRA-alan merkittävää asemaa yhteiskunnassa mitattiinpa sen osuutta kansallisvarallisuudesta, työllistämisestä tai energiankulutuksesta. Alaan liittyy moninaisia yhteiskunnallisia intressejä, joiden yhteen sovittaminen ei ole helppoa. Esimerkkeinä hän nosti esiin alan moninaisen normisääntelyn, joka voi nostaa rakennuskustannuksia kohtuuttomasti, sekä sen, että Helsinkiin ei nykyisin rakenneta riittävästi eniten kysyttyjä pieniä asuntoja minimipinta-alavaatimusten vuoksi.

NCC:n Timo U. Korhonen puhui rakentamisen megatrendeistä 1960-luvulta tähän päivään. Hän toivoi tässä taloudellisessa tilanteessa nopeita toimenpiteitä ja vaati alalta tehokkuutta kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa. Hän kehotti alaa suuntaamaan katseen pidemmällekin: alan pitää tarjota harjoittelupaikkoja nuorille ja pystyä sijoittamaan vastavalmistuneita myös huonoina aikoina.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä puhui tiivistyvän metropolin haasteista. Hän puhui kansainvälisestä metropoliajattelusta ja liikenneyhteyksien tärkeydestä muualle Eurooppaan. Esillä olivat kaupungin kolme isoa rakentamiskohteesta Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila. Joukkoliikenne tietenkin oli yksi tärkeä teema.

KIRA-talkoiden tavoitteena on verkottaa alan toimijat, sidosryhmät ja asiakkaat ja haastaa osanottajat keskusteluun alan tulevaisuudesta. Talkoisiin on kutsuttu noin 50 eri alojen edustajaa.

www.kirafoorumi.fi

Lue lisää

Katso kaikki