Kerimäen ja Savonlinnan välisen siirtoviemärin rakentaminen alkaa helmikuussa

Putkilinjojen rakentaminen jätevesien johtamiseksi Kerimäeltä Savonlinnaan alkaa helmikuussa. Rakennustöitä koskevat urakat allekirjoitettiin keskiviikkona 30.1.2008. Urakkasopimusten mukaisesti koko linjan on tarkoitus olla käyttöönottokunnossa vuoden 2008 loppuun mennessä.
Kerimäki-Savonlinna siirtoviemärilinjalla on tarkoitus johtaa Kerimäen kirkonkylän jätevedet käsiteltäviksi Savonlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Siirtoviemäri palvelee lisäksi laajalti linjan vaikutusalueen haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn tarpeita. Kerimäen Kirkonkylän puhdistamo suljetaan ja vesistökuormitus sen osalta loppuu. Lisäksi hankkeessa rakennetaan vesijohto välille Taimitarha-Savonlinnan kaupungin raja (Tynkkylänmäentie) turvaamaan puhtaan veden saanti ko. alueelle. Vesijohto liitetään Taimitarhalla, Kerimaassa, Silvolassa ja Tynkkylänmäentiellä rakennettuihin ja osin rakennettaviin yhdysputkiin.
Siirtoviemäri Kerimäeltä Savonlinnaan on osa hankekokonaisuudesta, josta Kerimäen kunta, Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon ympäristökeskus ovat tehneet valtion vesihuoltotyösopimuksen. Hankekokonaisuuteen kuuluu neljä erillistä vesihuoltolinjaa eli Haapala-Lehtiniemi, Kerimäki-Savonlinna, Louhi-Keplakko-Anttola ja Haapala-lentoasema. Näistä on jo toteutettu Haapala-Lehtiniemi hanke ja Louhi-Anttola ja Haapala-lentoasema linjaosuuksien suunnittelu on käynnistymässä.
Valtion vesihuoltosopimuksen mukaisesti Etelä-Savon ympäristökeskus osallistuu hankkeeseen sille osoitetun määrärahan puitteissa 40 %:lla, kuitenkin enintään 1,45 miljoonalla eurolla.Välin Kerimäki-Savonlinna rakennusurakat lähiseudun yrittäjille

Vesihuoltosopimuksen mukaisesti Etelä-Savon ympäristökeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta. Ympäristökeskuksen rakentamisyksikkö on kilpailuttanut nyt rakennettavan osuuden rakennustyöt kahtena erillisurakkana. Urakkarajana on kuntien raja. Lisäksi ympäristökeskus on kilpailuttanut rakennuttajan hankintana viemäri- ja vesijohdot, pumppaamot ja paineenkorotusasemat.

Rakennusurakat toteuttaa Kerimäen puolella urakkakilpailun voittanut Vesihuoltotekniikka Kotilainen Ky Savonlinnasta ja Savonlinnan puolella Kesälahden Maansiirto Oy Kesälahdelta.

Putkimateriaalit toimittaa Oy KWH-Pipe Ab. Pumppaamoiden osalta sopimusneuvottelut ovat vielä kesken.

Siirtoviemärin kokonaispituus on noin 27,5 km ja putkikoko 200-315 mm. Kokonaispituudesta vesistön alituksia on Pihlajavedellä noin 5 km. Vesijohtoa rakennetaan noin 9,3 km, jäteveden pumppaamoja 7 kpl ja vesijohtoon yksi paineenkorotusasema Silvolaan.

Valtion vesihuoltotyönä rakennettavan siirtoviemärin rakentamiskustannukset

Rakennusurakoiden ja rakennuttajan materiaalihankintojen yhteenlaskettu urakkahinta on noin 2,2 miljoonaa euroa. Lisäkustannuksia muodostuu mm. pumppaamoiden sähköliittymistä ja kaukovalvonnasta. Muutos- ja lisätöineen kustannukset ovat linjanrakentamisen osalta arvioitu noin 2,5 miljoonaksi euroksi (alv 0%). Muutoksia em. kustannuksiin voi aiheuttaa lähinnä se, että esim. kallio- ja suojahiekkamäärät, putkien eristystarpeet tai muut urakkaan sidotut määrät muuttuvat suunnitellusta.
Merkittävä kustannus hankkeessa on myös Kerimäen vanhan puhdistuslaitoksen kunnostaminen ja muuttaminen tasausaltaaksi. Kerimäen kunnan vastuuseen kuuluvan muutostyön kunta kilpailuttaa kevään 2008 aikana. Lisäksi vesihuoltosopimuksen mukaisesti Kerimäen kunnalle on tullut kustannuksia hankkeen suunnittelusta ja mm. maanomistajakorvauksista. Em. muutostyöt ja kustannukset eivät sisälly valtion vesihuoltotyöhön. Kerimäen kunta on myös vastannut hankkeen toteuttamiseksi tarvittavista luvista ja suostumuksista.

Lue lisää

Katso kaikki