Karakallion Joutsenmerkki-kerrostaloissa pienennetään hiilijalanjälkeä

Hankkeella halutaan osoittaa, että kohtuuhintaisessakin rakentamisessa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla.

NCC aloittaa vuodenvaihteessa rakentamaan yhdessä Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kanssa Espoon Karakallion kohdetta, jolle haetaan Joutsenmerkkiä. Hankkeella halutaan osoittaa, että kohtuuhintaisessakin rakentamisessa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla.

Kolme 7-kerroksista taloa rakennetaan Karakalliossa tontille, jolla jo sijaitsee Espoon Asuntojen asuinkiinteistö. Alueen ilmettä uudistavaan kohteeseen tulee yhteensä 143 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Rakennustyöt käynnistyvät alueen raivauksella sekä kallion räjäytystöillä. Kohde valmistuu loppuvuodesta 2022.

– Energiaratkaisuilla on suuri vaikutus rakennusten käytönaikaiseen hiilijalanjälkeen. Taloissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja ne rakennetaan A-energialuokkaan. Aurinkopaneelien lisäksi tontille tulee yhteensä 17 maalämpökaivoa. Energiatehokkuutta lisätään myös erilaisilla taloteknisillä ratkaisuilla, kertoo NCC:n yksikön johtaja Tuomas Tonteri.

Tavoitteena on, että aurinkopaneelien avulla katettaisiin rakennusten kesäaikainen kiinteistösähkönkulutuksen tarve.

Karakalliontien taloille asetettu numeerinen hiilijalanjälkitavoite, joka pohjautuu tuloksiin NCC:n vuonna 2018 Kaskelantielle toteuttamasta kerrostalonhankkeesta, minkä yhteydessä tutkittiin hiilijalanjälkeä Joutsenmerkki-rakentamisessa.

Karakallion kohteesta tehdään useampi hiilijalanjälkilaskelma, joiden avulla ohjataan hankkeen suunnittelua ja toteutusta. Hankkeelle on tehty rakennuslupavaiheessa laskelma myös ympäristöministeriön pilotoimalla laskentamenetelmällä.

– Joutsenmerkki kertoo turvallisesta, terveellisestä ja viihtyisästä kodista. Lisäksi haluamme tarjota asukkaille vaihtoehtoja kestävämpään asumiseen esimerkiksi aulanäyttöjen asukasohjauksen, materiaalivalintojen, energiasäästön ja pyöräilyn edistämisen kautta. Nämä kaikki vaikuttavat osaltaan myös kohteen hiilijalanjälkeen, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

 

Lue lisää

Katso kaikki