Joka neljäs isännöintialan yritys uskoo liikevaihtonsa kasvavan enemmän kuin 10 prosenttia vuonna 2008

Joka neljäs (27 %) suomalainen isännöintialan yritys uskoo kasvattavansa liikevaihtoa enemmän kuin kymmenen prosenttia kuluvalla tilikaudella verrattuna vuoteen 2007. Loput vastaajayrityksistä odottavat maltillista kasvua. Voimakkaana trendinä on se, että isännöintiala on siirtymässä kohti joustavaa hinnoittelua.
Näin kertoo tänään julkaistu Suomen Isännöintiliiton valtakunnallinen barometrikysely, jonka vastaajina oli 136 liiton jäsenyritystä. Isännöintiliiton 203 jäsenyritystä huolehtivat noin miljoonan suomalaisen kodista.
�?�Pääkaupunkiseudulla siirtymä kohti joustavaa hinnoittelua on ollut muuta maata yleisempää. Pääkaupunkiseudun yritykset ovat oivaltaneet asiakassuuntauneen toimintamallin ja tuotteistamisen edut muuta maata paremmin. Iskulauseeksi on tullut se, että se joka teettää töitä, niin se maksaa. Tämä on selvä suunta, johon koko ala on menossa�?�, tulkitsee Suomen Isännöintiliitto ry:n toimitusjohtaja Tero Heikkilä barometrin tuloksia.

Tutkimuksen mukaan kokonaisvastuun lisääntyminen isännöintityössä tuo merkittäviä nousupaineita hintoihin, mutta toisaalta joka kolmas uskoo, että hintakilpailu kiristyy vähintään jonkin verran. Lisäksi joustavan laskutuksen osuus tulee lisääntymään.

Voimakkaimmat liikevaihdon kasvuodotukset ovat 21-30 henkeä työllistävissä yrityksissä. Vastaajien mukaan kannattavan kasvun ajureina ovat uudet palvelut, tuotteistukset ja joustava hinnoittelu. Suurimmat kasvuodotukset ovat Turun ja Tampereen seuduilla, joissa melkein joka toinen (40 %) uskoo liikevaihdon lisääntyvän 11-25 prosenttia. 12 % pääkaupunkiseudun yrityksistä ennustaa yli 26 prosentin kasvua.

Kannattavaa liiketoimintaa

�?�Barometrikyselyn tulosten mukaan tarjouspyynnöt ovat merkittävässä kasvussa erityisesti pääkaupunkiseudulla. Asiakkaat haluavat parempaa ja laajempaa palvelua. Tämän johdosta asiakkaat vaihtavat entistä hanakammin isännöitsijää, minkä johdosta Isännöintiliiton jäsenyritykset saavat entistä enemmän tarjouspyyntöjä�?�, Heikkilä sanoo.

Tulokset osoittavat, että peräti kaksi kolmesta (65 %) kertoo isännöintiliiketoimintansa olevan kohtuullisen tai erittäin kannattavaa. Vain kolme prosenttia vastaajista kertoi tilikautensa päättyvän kuluvana vuonna tappiollisena. Kannattavia yrityksiä on eri puolilla maata ja kaikissa kokoluokissa.

Kaikkein kannattavimmat yritykset käyttävät merkittävästi enemmän joustavaa hinnoittelua kuin muut yritykset. Kannattavimmilla yrityksillä joustavan laskutuksen osuus on 37 prosenttia liikevaihdosta, kun muilla se on 18 prosenttia.

Promenade Research Oy toteutti valtakunnallisen barometrikyselyn huhti-kesäkuussa 2008 Suomen Isännöintiliitto ry:n toimeksiannosta. Vastaajien keskimääräinen liikevaihto oli 796 000 euroa ja mediaani 277 000.

Lue lisää

Katso kaikki