Jätevesiviikko huhtikuussa

Valtakunnallisella jätevesiviikolla 20. – 26.huhtikuuta vauhditetaan haja-asutusalueiden jätevesien hyvää käsittelyä. Jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset vuoden 2014 alkuun mennessä.
Jätevesiviikkoon osallistuvat mm. ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, alueellisia ympäristökeskuksia, kuntia, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry ja sen alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, Suomen Omakotiliitto ry, Muoviteollisuus ry sekä Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry.
Viikkoa koordinoiva ympäristöministeriö kehottaa muitakin mukaan järjestämään jätevesiviikon toimintaa, kuten koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, järjestelmien asennusnäytöksiä ja aiheeseen liittyvän materiaalin levittämistä. Ympäristöministeriö toivoo, että viikon viettäjät ilmoittaisivat osallistumisestaan.
Jätevesiviikon viestinnän tueksi laaditaan materiaalia, joka valmistuttuaan löytyy ympäristöministeriön sivuilta.www.ymparisto.fi

Lue lisää

Katso kaikki