Isännöinti avainasemassa harmaan talouden torjunnassa

Verohallinnon Raksa-ryhmä on tarkastuksissaan löytänyt huolestuttavan paljon vero-, palkka- ja laskutusepäselvyyksiä taloyhtiöiden korjaushankkeista. Suomen Isännöintiliitto ry tekee yhteistyötä Verohallinnon kanssa harmaan talouden torjumiseksi. – Taloyhtiön varmin keino torjua huijausyritykset on hankkia isännöintipalvelu luotettavalta ja eettisiin periaatteisiin sitoutuneelta yritykseltä, sanoo ylitarkastaja Pertti Häkkinen Verohallinnosta.

Tarkastuksissa on havaittu, että jotkut rakennusalan toimijat yrittävät saada urakoita lahjomalla isännöitsijöitä. – Isännöitsijöiden voiteluun on tässä taloustilanteessa entistä suurempi houkutus. Laajamittaisesta lahjonnan vastaanottamisesta ei ole näyttöä, vain yksittäistapauksia on tullut ilmi, kertoo Pertti Häkkinen.

Toimialana isännöinti on irtisanoutunut kaikesta arveluttavasta toiminnasta. Isännöintiala on sitoutunut eettisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin. Isännöinnin eettisissä ohjeissa todetaan muun muassa, että isännöintiyritys toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti sekä avoimesti tilaajan hankinnoissa, käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi ja sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.

– Asiakkaan luottamus on isännöintiliiketoiminnan ydin, ilman sitä isännöintiyritys ei voi toimia. Isännöintiyrityksillä ei ole mitään syytä tuhota asiakkaan luottamusta, kuvaa Isännöintiliiton toimitusjohtaja Tero Heikkilä.

Lue lisää

Katso kaikki