Hämeenlinnaan uusi Kaurialan koulu

Suunnitelmassa on huomioitu koulun tarpeenmukainen ilmanvaihto, lämmöntalteenotto, aurinkoenergian hyödyntäminen ja käyttöveden kulutuksen optimointi.

Rakennusliike Lapti Oy on voittanut Hämeenlinnan kaupungin Kaurialan koulun kilpailutuksen.

Hankkeen urakkasopimus allekirjoitetaan joulukuussa. Kaurialan kouluun tulee tilat 450 yläkoulun ja erityisryhmien oppilaalle.

Allekirjoitettavan sopimuksen mukaan Rakennusliike Lapti vastaa hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa. Hankkeen arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Kaurialan koulun rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja koulu valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Kaurialan koulun tilankäytön pääperiaatteena on monikäyttöisyys, muunneltavuus ja tilojen skaalautuvuus. Osa koulun tiloista on suunniteltu soveltuvaksi myös iltaisin esimerkiksi aikuisten ja lasten harrasteryhmien käyttöön. Piha-alueet tulevat olemaan aktiivisessa käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulupäivän aikana jokaiselle ryhmälle löytyy oma turvallinen perustyötilansa, mutta tilat skaalautuvat oppitoreille ja ryhmätyötiloihin luoden oppimiseen uusia mahdollisuuksia. Koulun keskiössä on sydänosa, joka on monikäyttöinen avara tila, joka yhdistää koko koulun yhteen – yhdeksi Kaurialan koulun yhteisöksi. Sydänosassa ruokaillaan, opitaan, oleskellaan ja järjestetään tapahtumia. Koulun tilat on suunniteltu käytettäväksi myös iltaisin.

– Kuluvan valtuustokauden keskeisenä tavoitteena lapsiystävällisessä Hämeenlinnassa on, että lapsilla ja nuorilla on täällä terveelliset ja turvalliset tilat. Kaurialan koulu on osa tämän tavoitteen toteutumista, kertoo Hämeenlinnan kaupungin opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä.

Kaurialan koulun urakoitsijavalintaan vaikuttivat tarjoushinnan lisäksi annetut laatupisteet. Lapti sai korkeimmat laatupisteet muun muassa koulun toiminnallisuuden osa-alueelta. Suunnitelmassa on huomioitu koulun tarpeenmukainen ilmanvaihto, lämmöntalteenotto, aurinkoenergian hyödyntäminen ja käyttöveden kulutuksen optimointi, jotka luovat puitteet koulun energiatehokkaalle elinkaarelle.

– Koko hankkeen lähtökohtana oli tukea Hämeenlinnan kaupungin hiilineutraaliustavoitteita sekä strategiaa muun muassa resurssiviisauteen liittyen. Laptin suunnitteluratkaisun kautta saavutamme erittäin maltilliset elinkaarikustannukset sekä tärkeänä pitämämme tontin jatkokäyttömahdollisuudet, toteaa Hämeenlinnan kaupungin talonrakennuttamispäällikkö Mika Rajala.

– Koulu tulee tarjoamaan modernit ja huolella rakennetut tilat, joissa on otettu huomioon energiatehokkuus ja elinkaari pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Tapio Rantala Laptilta.

Lue lisää

Katso kaikki