Halton investoi ilmastointipalkkien tuotantoon ja toimitusketjun kehittämiseen

Halton lisää tuotantokapasiteettia Suomessa ja edelleen kehittää toimitusketjun hallintaa vastatakseen erityisesti ilmastointipalkkijärjestelmän kasvavaan kysyntään.
Ilmastointipalkkijärjestelmä mahdollistaa tilan jäähdytyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon energiatehokkaasti. Toimintaperiaatteeltaan yksinkertainen järjestelmä myös vähentää huolto- ja ylläpitotarvetta. Haltonin tuoteinnovaatio mahdollistaa tuotteen toiminnan laajan muunneltavuuden ja näin ollen myös kiinteistön tilaohjelman nopeat ja kustannustehokkaat muutokset.
Halton on kehittänyt myös koko toimitusketjun hallintaa strategisena osana liiketoimintaa. Rajapintaprosessien määrittely on mahdollistanut tehokkaan verkottumisen ja koko toimitusketjun kilpailukyvyn kehittämisen. Tuotteiden läpimenoajat ovat pienentyneet keskimäärin 18,3 päivästä 3,6 päivään, joissakin tuoteryhmissä on saavutettu jopa 56 päivän säästö läpimenoajoissa. Suomen Logistiikkafoorum myönsi Haltonille Vuoden Logistiikkayritys palkinnon toimitusketjun hallinnan kehittämisestä helmikuussa 2007.

Lue lisää

Katso kaikki