Finnbuild Highlights 2008 valittu

Kansainvälisillä rakennus- ja talotekniikkamessuilla Helsingissä on valittu otos messujen mielenkiintoisimpia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. FinnBuild 08 Highlights valittiin nyt ensimmäistä kertaa. FinnBuild 08 -messuilla Helsingissä on mukana 600 rakennus- ja talotekniikka-alan yritystä tai tahoa, jotka kaikki saivat jättää ehdotuksia Highlightseiksi. Valinnat teki puolueeton tuomaristo, ja Highlightsit ovat nähtävillä omalla osastollaan FinnBuild -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 24. – 27.9.2008.
Mielenkiintoisimpia ratkaisuja valittaessa huomiota kiinnitettiin erityisesti loppukäyttäjälle koituviin käytännön etuihin ja hyötyihin. Loppukäyttäjällä tarkoitetaan yksilöä tai yhteiskuntaa. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 93 kappaletta, joista Highlightseiksi voitiin valita vain kuusi. Tuomariston mielestä taso oli hyvin korkea. Ehdotuksilta odotettiin myös rakennus- ja talotekniikka-alan tiedon uutta soveltamista tai uuden ja vanhan tiedon innovatiivista yhdistämistä uudella tavalla. Myös toteutunutta tai potentiaalista kaupallista hyödynnettävyyttä tarkasteltiin.
Suomen Messut kutsui FinnBuild 08 Highlights -tuomariston puheenjohtajaksi toimialajohtaja Laura Apilon VTT:ltä. Muita tuomariston jäseniä olivat toimialajohtaja Reijo Kangas, Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes; johtaja Jukka Pekkanen, Talonrakennusteollisuus ry/Rakennusteollisuus RT ry ja toimitusjohtaja Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus ry. Tuomaristo koki valinnan tekemisen haasteelliseksi.

– Monissa ehdotuksissa oli hyvä näkökulma ja teimme valintamme yrittäen löytää kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta sellaisia ehdotuksia, joissa useimmat tavoitellut asiat toteutuvat, kertoo Apilo.FinnBuild 08 Highlights

Air Wise Oy: Logi valmis tekninen tila
Tuomaristo kiinnitti huomiota siihen, että Logi valmis tekninen tila on kokonaisuus jonka voi sitoa eri järjestelmiin. Tuote tuo teknisen tilan jo arkkitehdin pöydälle. Yleensä rakennusten tekniset tilat suunnitellaan vasta loppuvaiheessa, mutta nyt talon elintärkeät toiminnot sijoitetaan projektiin kokonaisena tilana jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ratkaisu korostaa tilan oleellisuutta pientalossa, se edistää laatua kun tehdään yhtenä kokonaisuutena jo tehtaalla. Tämä tuo laatua erityisesti pientalorakentamiseen silloin kun projektia tehdään �?�ei-ammattilaisten�?� voimin. Tuotteella on selkeä kaupallinen hyödynnettävyys ja mahdollinen kansainvälinen hyödynnettävyys.

Enervent Oy Ab: Enervent® Greenair HP pat.pend
Enervent on tehnyt systemaattista työtä parantaakseen energiatehokkuutta pientaloissa, ja on vahvasti mukana matalaenergia/passiivitalojen rakentamisessa. Tuotteessa on onnistuneesti integroitu eri komponentteja vaarantamatta laadukasta sisäilmaa. Myös laitteen turvallisuus on maan huippuluokkaa. Tuotteessa on yhdistetty erityisen hyvin lämpöpumppu ja tehokas lämmön talteenotto, joka nostaa energiatehokkuuden huomattavan korkeaksi. Tuote vastaa erilaisiin tarpeisiin mutta on silti kokonaistehokas. Joka huoneessa saadaan hyvät olosuhteet aikaiseksi ja tuote tuo pientaloasumiseen samaa ideaa kuin mitä on totuttu näkemään vain isommissa kohteissa.

Fläkt Woods Oy: Combi Cooler
Combi Cooler vähentää huomattavasti sähkönkulutusta pienissä ja keskisuurissa toimisto- ja liiketiloissa. Tuote vastaa oikeaan kehityskohteeseen, sillä toimistoissa energiatehokkuuden tulisi fokusoitua juuri sähkönkulutukseen. Kokonaisratkaisu ja lämpötilataso on suunniteltu palvelemaan kokonaista toimistoa. Ratkaisu eliminoi suuria komponentteja yhdistelyllä. Tuote tuo uutta ajattelua suuriin kohteisiin.

Lappset Group Oy: 0-100 tuotteet
Lappset Groupin 0-100 -tuotteet tuovat uutta ajattelua perinteiseen leikki- ja liikuntaympäristöjen rakentamiseen. 0-100 -tuotteiden idea on siinä, että ne toimivat yhtä aikaa kolmen sukupolven leikki-, liikunta- ja kohtaamispaikkoina ja soveltuvat erityisesti ikääntyvän väestön tarpeisiin. Piha ja lähiympäristö ovat olennainen osa asumista. 0-100 -tuotteet ovat uusi ratkaisu ympäristörakentamiseen. Tuotteet ovat asiakaslähtöisiä ja vastaavat yhteiskunnallisesti väestön ikääntymisen haasteeseen. Tuore idea ja ajatus ainakin kotimaan markkinoilla, jolla on merkittävä kansainvälinen ja kaupallinen potentiaali myös kotimaassa. 0-100 -tuotteissa sovelletaan puhtaasti uutta ideaa perinteisellä alueella, uusi ajattelutapa ja näkökulma yhdistettynä leikki-, liikunta- ja kohtaamispaikaksi.

Parma Oy: Parman Sooloparveke
Parman Sooloparveke on perinteinen rakennustuote, jonka materiaaliteknologia on uudenlainen, tuore ja kevyt. Korjausrakentamisen tuote, joka tuo elävyyttä ja ilmavuutta vanhoihin puitteisiin. Parman Sooloparveke on edullinen ja mukava ratkaisu, jolla luodaan asumisen mukavuutta ja joka vastaa rakennetun ympäristön ikääntymisestä seuraaviin tarpeisiin. Tuotteella on merkittävä kansainvälinen vientipotentiaali, ainakin materiaaliteknologiassa.

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy: Litex-märkätilajärjestelmä
Tuote tuo laatua ja varmuutta rakentamiseen, etenkin pientalokohteissa, jossa hanketta tehdään �?�ei-ammattilaisten�?� voimin. Tuote sopii sekä uudis- että korjausrakennuskohteisiin ja on helppo asentaa. Mietitty kokonaisjärjestelmä, joka varmistaa laadun mikä on märkätiloissa erittäin olennaista ja arka asia. Tuote vastaa kosteusvaurioiden torjunnan haasteisiin.
FinnBuild 08 Highlightseihin voi tutustua FinnBuild-messujen aikana 24. – 27.9. Highlights Caféssa, Helsingin Messukeskuksen hallissa 4, sekä näytteilleasettajien osastoilla; Air Wise Oy 6d6, Enervent Oy Ab 6c28, Fläkt Woods Oy 6b19, Lappset Group Oy 3e29, Parma Oy 4e29, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 5a5.
FinnBuild 08 Highlights tuomaristona toimi:
Puheenjohtaja Laura Apilo, toimialajohtaja, VTT
Ilkka Salo, toiminnanjohtaja, LVI-talotekniikkateollisuus ry
Jukka Pekkanen, johtaja, Talonrakennusteollisuus ry/Rakennusteollisuus RT ry
Reijo Kangas, toimialajohtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lue lisää

Katso kaikki