Ficolo investoi datakeskukseen Onvestin omistamalle kiinteistölle

Onvest ja Ficolo Oy ovat tehneet pitkäkestoisen vuokrasopimuksen ja hankesopimuksen Onvestin omistamalle kiinteistölle Vantaalla.

Onvest ja Ficolo Oy ovat tehneet pitkäkestoisen vuokrasopimuksen ja hankesopimuksen Onvestin omistamalle kiinteistölle Vantaalla.

Kiinteistö on ihanteellinen datakeskuksen toiminnalle niin sijainnin, turvallisuuden, sähkönjakelun kuin lämmön talteenottomahdollisuuksienkin suhteen.

Pontos Oy ja Taaleri Datacenter Ky omistavat tasaosuuksin noin 80 prosenttia data- ja pilvipalvelukeskusyritys Ficolosta, joka ostaa Vantaalla sijaitsevan datakeskuksen ja investoi voimakkaasti sen laajentamiseksi moderniksi pilvipalvelukeskukseksi.

Yhteensä hankkeen suuruus on yli 50 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytetään ensimmäisen 12 kuukauden aikana. Investointi kasvattaa Ficolon liiketoiminnan uudelle tasolle, nostaa pääkaupunkiseudun Euroopan datakeskusten kärkikastiin sekä vahvistaa osaltaan Suomen kilpailukykyä uuden sukupolven IoT-ratkaisujen ja teollisen internetin hyödyntämisessä.

Osana hanketta myös Ficolo ja Fujitsu Finland Oy ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Sopimus ei vaikuta Fujitsun tuottamiin konesalipalveluihin tai asiakassuhteisiin.

Investoinnin myötä Ficolo on yksi Suomen datakeskusmarkkinan suurimmista toimijoista ja ainoa tämän kokoluokan kotimaisessa omistuksessa oleva yritys. Uutta keskusta markkinoidaan IT-palvelutaloille, SaaS-yrityksille ja ulkomaisille toimijoille, jotka tarvitsevat joko konesalitilaa omille palvelimilleen tai palvelintilaa pilvipalveluilleen.

”Ficolo voi nyt toimia entistä paremmin suomalaisomisteista datakeskusta etsivien kotimaisten yritysten kumppanina sekä myös Eurooppaan etabloituvien aasialaisten yritysten alueellisena keskuksena ja Euroopassa jo olevien yhdysvaltalaisyritysten paikallisena keskuksena”, Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen sanoo.

”Ficolo edustaa Pontoksen sijoitusstrategian ydintä, jossa kiinteistö- ja pääomasijoittaminen kohtaavat. Ficolon kaltaisissa sijoituksissa aktiivinen omistaminen on parhaimmillaan, koska Pontos pääsee käyttämään ydinosaamistaan yhtiön sparrauksessa. Vahva yhteistyö johdon, hallituksen ja omistajien välillä on edellytys yhtiön menestykselle”, kertoo Pontoksen talousjohtaja Tom Järvi.

Ficolo päätyi datakeskuksen ostoon ja sen laajentamiseen kartoitettuaan tarkemmin useita kohteita eri puolilta pääkaupunkiseutua. Keskus osoittautui ihanteelliseksi niin sijainnin, turvallisuuden, sähkönjakelun kuin lämmön talteenottomahdollisuuksien suhteen.

Keskuksen laajentamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti pilvipalveluiden vaatimuksiin, fyysiseen ja digitaaliseen turvallisuuteen, nopeisiin yhteyksiin, energiatehokkuuteen, keskitettyyn hybridipilven hallintaan sekä erilaisiin elinkaaripalveluihin.

Onvestin omistaman kiinteistön kokonaispinta-ala on yli 8 hehtaaria ja Ficolon datakeskuksen lisäksi kohteessa on tuhansia neliöitä vapaata rakennusoikeutta. Kiinteistö sijaitsee erinomaisten logististen yhteyksien varrella.

Lue lisää

Katso kaikki