Euroopan parlamentti hyväksyi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin – ”Lopputulos on suomalaisen kodinomistajan kannalta hyvä”

Euroopan parlamentti hyväksyi rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivityksen tiistaina 12.3.2024. 

Kuva: Shutterstock

Päivityksen myötä rakennuksille asetetut energiatehokkuuden vaatimustasot kasvavat, mutta yksittäisiin asuinrakennuksiin ei ole tulossa tiettyyn päivämääriin sidottuja korjausvelvoitteita. Direktiivi onkin muuttunut matkan varrella merkittävästi, kerrotaan Kiinteistöliiton tiedotteessa.

– Olemme tyytyväisiä, että päivityksen viimeisimmässä versiossa pahimmat sudenkuopat vältetään. Ylivoimaisesti merkittävin parannus on se, että yksittäiseen asuinrakennukseen ei ole tulossa tiettyyn päivämäärään sidottua energiakorjausvelvoitetta. Nyt on olennaista, että direktiivi toimeenpannaan kansallisesti hallitusohjelmassa linjatusti niin, että asuntojen omistajille ei synny kohtuuttomia tilanteita, sanoo Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen tiedotteessa.

Euroopan neuvosto hyväksynee esityksen huhtikuussa 

Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto löysivät alustavan sovun direktiivistä joulukuussa 2023. Jotta direktiivi tulee lopullisesti hyväksytyksi, neuvoston tulee vielä hyväksyä esitys, mikä tapahtunee huhtikuun aikana. Neuvoston hyväksynnän ja direktiivitekstin julkaisemisen jälkeen jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa ottaa se osaksi kansallista lainsäädäntöään.

– Lopputulos on suomalaisen kodinomistajan kannalta pääpiirteissään hyvä. Se, että yksittäisten asuinrakennusten energiakorjausvelvoitteen sijasta tarkastellaan asuinrakennuskantaa kokonaisuutena, on todella tärkeää. Suomalainen energiajärjestelmä on huomioitu aiempia esityksiä paremmin, minkä lisäksi pidämme keskeisenä, että lopputulos mahdollistaa joustoja, jotta kussakin jäsenmaassa voidaan ottaa käyttöön juuri siellä toimivia ratkaisuja, toteaa Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy tiedotteessa.

Komissio esitteli näkemyksensä rakennusten energiatehokkuusdirektiivin päivitykseksi joulukuussa 2021. Direktiivin tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta, vähentää energiankäyttöä ja lisätä EU:n energiaomavaraisuutta. Päivityksen taustalla on tarve hillitä ilmastonmuutosta ja lisätä EU-maiden turvallisuutta vähentämällä riippuvuutta Venäjän fossiilisista energioista.

Lue myös:

Lue lisää

Katso kaikki