EU:n ilmasto- ja energiapaketin tilannekatsaus maanantaina Brysselissä

EU:n energiaministerit kokoontuvat 8.joulukuuta Brysseliin kuulemaan tilannekatsausta EU:n ilmasto- ja energia-alan lainsäädäntöpaketista. Suomea energianeuvostossa edustaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.
Neuvoston puheenjohtajamaa Ranska antaa tilannekatsauksen EU:n ilmasto- ja energia-alan lainsäädäntöpaketista. Keskustelussa Suomi tuo esille tärkeimpiä neuvottelutavoitteitaan uusiutuvan energian direktiiviehdotukseen, jotka liittyvät lämpöpumppuihin ja liikenteen biopolttoaineisiin sekä force majeure -lausekkeeseen.
Euroopan komissio esittelee ministereille tiedonantonsa ”Toinen strateginen energiakatsaus – Energian toimitusvarmuutta ja energia-alan solidaarisuutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma energiahuollon varmuudesta”, johon sisältyy muun muassa säädösehdotuksia koskien öljyn varmuusvarastointia ja energiatehokkuutta. Neuvosto käy asiasta yleiskeskustelun.
Energiaministerit kuulevat myös tilannekatsauksen tuotteiden ekologista suunnittelua koskevan puitedirektiivin toimeenpanosta sekä antavat yleisnäkemyksen sen soveltamisalan laajentamisesta myös energiaan liittyviin tuotteisiin, kuten ikkunoihin, suihkuihin ja hanoihin.
EU:n ilmasto- ja energia-alan lainsäädäntöpakettia käsitellään myös Eurooppa-neuvostossa 11.-12.joulukuuta.

Lue lisää

Katso kaikki