Espoon Karakallioon kolme kerrostaloa

Karakalliontien taloille on asetettu numeerinen hiilijalanjälkitavoite < 1250 kgCO2/brm2/talo.

NCC on sopinut Espoon Asuntojen kanssa kahden ja Asuntosäätiön kanssa yhden kerrostalon rakentamisesta Espoon Karakallioon, jossa Espoon Asunnot on ollut kehittämässä kaavaa täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi.

Kaikille kolmelle kerrostalolle haetaan pohjoismaista Joutsenmerkki-ympäristömerkkiä. NCC:n ja Optiplanin yhdessä Espoon Asuntojen ja Asuntosäätiön kanssa kehittämä hanke on myös mukana ympäristöministeriön Tietomallipohjainen elinkaariarviointi -pilotissa. KVR-urakan yhteisarvo on noin 21 MEUR.

– Hankkeella haluamme osoittaa, että kohtuuhintaisessakin rakentamisessa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla. NCC:lle on kertynyt vahvaa kokemusta Joutsenmerkki-rakentamisesta, joka ohjaa tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja. Karakallion kohteessa noudatetaan lisäksi ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa ja tutkitaan talotekniikan, kuten maalämmön ja aurinkopaneelien, vaikutusta hiilijalanjälkeen, kertoo NCC:n yksikön johtaja Tuomas Tonteri.

Karakalliossa sijaitseviin 7-kerroksisiin taloihin tulee yhteensä 143 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa. Rakennustöiden on arvioitu alkavan vuodenvaiheesta ja päättyvän loppuvuodesta 2022.

– Espoon Asunnoilla on parhaillaan käynnissä useita kaavakehityshankkeita, joista Karakalliontie 1 on yksi. Olemme olleet aktiivisesti mukana luomassa alueen tulevaisuutta, ja nyt nuo suunnitelmat konkretisoituvat, kun täydennysrakentaminen tontilla alkaa. Karakalliontie 1 on myös ensimmäinen Joutsenmerkki-kohde Espoon Asunnoille, ja siksi merkityksellinen. Hanke huomioi vahvasti kestävän kehityksen periaatteet, jotka ovat yksi Espoon Asuntojen strategisista painopisteistä, sanoo Espoon Asuntojen rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä.

– Rakennutamme Karakallioon asumisoikeusasuntokohteen, joka tarjoaa valmistuttuaan ekologista, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. Elinkaariajattelu on strategiamme mukaisesti keskiössä kehittäessämme yhteistyökumppaneidemme kanssa nykyaikaista asumista rakentamisesta alkaen. Karakallioon toteuttava hanke on valmistuttuaan erinomainen esimerkki kestävästä korttelista, kertoo Asuntosäätiön rakennuttamisjohtaja Turkka Keravuori.

Joutsenmerkin mukaisessa rakentamisessa otetaan huomioon muun muassa rakennusmateriaalien ekologisuus ja alkuperä, käytettyjen kemikaalien turvallisuus ja terveellisyys, kosteudenhallinta sekä energiatehokkuus. Rakennusjätteen osalta hankkeen tavoitteena on vähintään 70 prosentin kierrätysaste.

– A-energialuokkaan ja sisäilman korkeaan laatuun tähtäävä Joutsenmerkkikohde on yksi niistä laatutasoista, joihin pyrimme kaupunkikehityskohteissamme panostamaan, sanoo hankekehityspäällikkö Anne Björn kohteen hankekehityksestä NCC:n puolelta vastanneesta Kaupunkikehitys -yksiköstä.

– Meistä on tärkeää, että tässä hankkeessa edistetään kohtuuhintaista vähähiilistä rakentamista ja ympäristöministeriön hiilijalanjälkiarviointimenetelmän kehittämistä, Ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja Riikka Holopainen toteaa.

Hankkeelle on asetettu hiilijalanjälkitavoite

Karakalliontien taloille on asetettu numeerinen hiilijalanjälkitavoite < 1250 kgCO2/brm2/talo. Luku pohjautuu tuloksiin NCC:n Kaskelantielle toteuttamasta kerrostalonhankkeesta, minkä yhteydessä tutkittiin hiilijalanjälkeä Joutsenmerkki-rakentamisessa.

Karakallion hankkeesta tehdään useampi hiilijalanjälkilaskelma, joiden tulosten perusteella ohjataan hankkeen suunnittelua ja toteutusta kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Hankkeesta saatavia tietoja ja kokemuksia käytetään apuna ympäristöministeriön arviointimenetelmän kehittämisessä sekä pohjoismaisessa vähähiilisen rakentamisen menetelmien harmonisoinnissa.

Lue lisää

Katso kaikki