Ensimmäinen teollisuuden allianssi palkittiin

Naantaliin rakentuva monipolttoainevoimalaitos NA4 CHP on voittanut Vuoden työmaa 2016 -kilpailun.

Naantaliin rakentuva monipolttoainevoimalaitos NA4 CHP on voittanut Vuoden työmaa 2016 -kilpailun. Kilpailuvoitto on erittäin merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen teollisuusrakentamisen allianssi. Allianssiosapuolina ovat A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Turun Seudun Energiantuotanto Oy ja YIT Rakennus Oy.

NA4 CHP:n korkeatasoinen projektinhallinta on luonut puitteet aikataulunhallinnaltaan, kustannustehokkuudeltaan ja laadultaan poikkeuksellisen onnistuneelle työmaalle. Lisäksi turvallisuus on ollut korkealla tasolla alusta alkaen, mikä oli yksi voittoon siivittävistä tekijöistä.

Raadin arvosteluperusteluina olivat hankkeeseen liittyvien henkilöiden korkea ammattitaito niin rakennuttajan, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin osalta, hyvä henki työmaalla sekä erinomainen työturvallisuuden taso. Lisäksi hankkeessa onnistuttiin löytämään runsaasti kustannusten, laadun ja aikataulun kannalta oleellisia innovaatioita jo allianssin kehitysvaiheessa.

Innovointi on jatkunut aktiivisesti myös allianssihankkeen toteutusvaiheessa. Uusien ideoiden käsittelyyn on muodostettu selkeä ja johdettu prosessi. Eteenpäin kehitetyistä ja hankkeessa käyttöönotetuista innovaatioista palkitaan niiden tekijöitä 4 kuukauden välein. Allianssin projektipäällikkönä toimiva Timo Tuomisto kertoo innovaatioiden olevan jo nyt yksi hankkeen onnistuneimmista osioista.

”Jatkokehitykseen ja toteutukseen edenneitä ideoita on tähän mennessä tullut noin 200, joista noin 50 %:lla on ollut suoria kustannussäästöjä joko aikataulun tai materiaalin osalta. Lisäksi monilla ideoilla on ollut turvallisuuteen, laatuun ja ympäristöön liittyviä myönteisiä vaikutuksia, jotka eivät ole suoraan muutettavissa rahaksi.” Tuomisto kertoo.

Kirjatut innovaatiot käydään läpi kuukausittain allianssin johtoryhmässä, jossa valitaan jatkokehitykseen etenevät sekä palkittavat innovaatiot.

Työmaalla vallitseva hyvä henki oli yksi voiton tuoneesta arvosteluperusteesta. Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman toteaa allianssiporukan yhteishengen olleen alusta alkaen hyvä.

”Mielestäni työmaan ilmapiiri on ollut hyvä ja uusista ideoista on voitu keskustella avoimesti niin kehitysvaiheen kuin toteutusvaiheenkin aikana. Yhdessä tekeminen ja samaan tavoitteeseen tähtääminen toimii hyvin koko hankkeessa, sillä myös EPCM-konsultin ja laitetoimittajien tavoitteet ovat yhtenäiset allianssin kanssa.”

Bastman on rakennuttajan edustajana POLTE-nimisessä allianssitiimissä.

Hyvää ilmapiiriä tukee vahvasti hankkeessa toimiva allianssihenki, jossa kaikki tekevät töitä samojen tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen parhaaksi ja perinteistä vastakkainasettelua ei pääse syntymään. Allianssimallista tuttu Big Room -työskentely on työmaan arkea ja siten esimerkiksi usean eri tahon suunnitelmien ja aikataulujen yhteensovittaminen on sujunut helpommin.

 

Lue lisää

Katso kaikki