Energiavirasto: Sähkö riittää kulutushuipuissa

Viraston mukaan sähkö ei lopu, eikä merkittäviä häiriötä tulla kokemaan edes kulutuspiikkien aikaan.

Sähkömarkkinoilla on menossa merkittävä murros kohti uusiutuvaa sähköjärjestelmää, mikä aiheuttaa haasteita sähkötehon riittävyydelle. Sähkötehon riittävyys on laskennallisesti heikentynyt viime vuosina, mutta toistaiseksi sähkömarkkinat ovat varmistaneet hyvin sähkötehon riittävyyden Suomessa, kerrotaan Energiaviraston tiedotteessa.

Kuluvana vuonna ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna edellisen talvikauden tehotaseeseen. Ilman merkittäviä häiriöitä tuotannossa tai siirtoyhteyksissä sähköt riittävät myös tulevan talven kireinä pakkaspäivinä. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, etteivät marginaalit ole kovin suuria. Mahdollinen sähkötehon hetkellisestä riittämättömyydestä johtuva tilanne on hallittavissa.

Sähkömarkkinoiden tehokkaasta toiminnasta saatiin esimerkki 7.1.2016, jolloin sähkönkulutuksen uudeksi ennätykseksi kirjattiin 15 105 MWh/h. Järjestelmässämme ei ollut tuolloin merkittäviä häiriöitä ja meillä oli vielä marginaalia sähköntuotannossa ja kysynnän joustossa, esimerkiksi tehoreserviä ei tarvinnut aktivoida.

Energiavirasto arvioi ensi talven kulutushuippuna käytettävissä olevaksi kotimaiseksi sähkön tuotantokapasiteetiksi noin 11 700 megawattia. Luku sisältää tehoreservin, muttei Fingridin järjestelmäreservejä.

Kylmänä talvena kulutushuipun arvioidaan olevan noin 15 100 megawattia. Suomen sähkön tuontiriippuvuus talvikaudella voi siis olla noin 3400 MW. Kaupallisista syistä tuontia voi olla myös tätä enemmän. Sähköntuontikapasiteettia naapurimaista Suomeen on noin 5100 MW.

energiavirasto

 

Tuotantokapasiteetti kasvoi hieman

Verrattuna talveen 2015 – 2016 tuotantokapasiteetti on noussut noin 50 MW ja arvioitu kulutushuippu on noussut noin 100 MW. Tuotantokapasiteetin kasvu pohjautuu muutaman voimalaitoksen tehonkorotuksiin sekä tuulivoimakapasiteetin kasvuun (asennettu kapasiteetti kasvanut vuodessa noin 600 MW). Pohjoismaiden tehotase, joka vaikuttaa myös Suomeen, on kokonaisuudessaan hieman heikentynyt johtuen esimerkiksi Ruotsin heikentyneestä tehotaseesta.

Energiavirasto teetti syksyllä 2016 valmistuneen selvityksen tehoreservin taustaksi, jonka mukaan tehovajeen odotusarvo vuonna 2017 on keskimäärin noin yksi tunti vuodessa nykyisellä tehoreservin määrällä (299 MW). Tehovaje tarkoittaa keskimääräistä aikaa, jolloin sähköntuotanto kotimaassa ja siirtoyhteydet/tuotanto naapurimaista eivät riitä kattamaan kaikkea sähkönkulutusta. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Energiaviraston internetsivuilla www.energiavirasto.fi/tehoreservijarjestelma

 

Tehoreservin määrä kasvaa 600 megawattiin

Sähkötehon riittävyyden varmistamiseksi Energiavirasto on käynnistämässä lähiaikoina tehoreservin hankinnan ajanjaksolle 1.7.2017 – 30.6.2020. Tehoreservin määrää tullaan kasvattamaan noin 600 MW:iin. Tehoreservi toimii sähkömarkkinoiden ulkopuolella ja se parantaa sähkön toimitusvarmuuden tasoa.

Suomen maakaasun hankinta perustuu Venäjältä tuotavaan maakaasuun. Suomella on kaksi rinnakkaista putkiyhteyttä Venäjälle, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 9500 MWh/h. Siirtokapasiteetin odotetaan kattavan maakaasun kysynnän. Maakaasuputkistossa ei ole ennalta suunniteltuja rajoituksia kaasun tuonnille talvikaudella 2016 – 2017.

Energiavirasto julkaisee toimitusvarmuutta koskevat raporttinsa kokonaisuudessaan vuotta 2016 koskien vuoden 2017 alkupuolella.

Lue lisää

Katso kaikki