Energiateollisuus: Sähkön käytön fiksulle säästämiselle ei ole vaihtoehtoja

Kuva: Pixabay

Euroopan energiaministerit kokoontuivat viime viikolla etsimään keinoja lieventää Venäjän hyökkäyssodan käynnistämää sähköshokkia Euroopan energiamarkkinoilla. Sähkölaskut ovat nousseet kohtuuttomiksi sekä kuluttajilla että sähköä hyödyntävällä teollisuudella, eikä tilanne ainakaan helpota talven lähestyessä, kerrotaan Energiateollisuus ry:n tiedotteessa.

EU-jäsenmaiden energiaministereistä koostuva energianeuvoston pöydällä oli lukuisia ehdotuksia sähkön hintakriisiin reagoimiseksi. Ehdotuksia oli tullut monilta jäsenmailta. Myös komissio oli ennen kokousta valinnut omat ehdotuksensa, joihin ministereiden odotettiin ottavan kantaa. Pöydällä oli esimerkiksi aloite sähkön kulutuksen vähentämiseksi, windfall-veron kaltainen tuottokatto sähköntuottajille sekä huoli energiayhtiöiden kyvystä maksaa vaadittuja takuita.

− Ongelma on tunnistettu, mutta yksinkertaista ratkaisua tilanteeseen ei ole. Aivan selvää on, että keskeisintä on säästää energiaa ja sitä kautta saada markkina tasapainoon, sanoo Energiateollisuuden EU-päällikkö Antti Kohopää tiedotteessa.

− Kova hinta johtuu merkittäviltä osin siitä, että sähkön kysyntä on korkeaa suhteessa tarjontaan. Jos tarjontaa eli sähkön tuotantoa ei voida nopealla aikataululla lisätä, on pakko leikata kysyntää.

Hintojen alentaminen monimutkaisia sähkömarkkinasääntöjä säätämällä tai esitettyjä uusia veroja luomalla on hyvin vaikeaa.

Keskusteluissa esillä oleva tuottokatto sähkön tuottajille heikentää yritysten luottamusta investoida uuteen tuotantoon, joka on keskipitkällä aikavälillä ainoa keino purkaa riippuvuutta fossiilisesta energiasta. Haasteena on lisäksi se, että tuottokaton kohdistaminen on vaikeaa, sillä yritykset myyvät sähköä myös pitkillä sopimuksilla paljon alle päivän hintojen.

− On todella haastavaa löytää sellaista tapaa leikata sähkön hintaa, joka ei kääntyisi itseään vastaan, Kohopää toteaa tiedotteessa.

– On ilman muuta selvää, että haluamme tulla vastaan kuluttajia, sillä kaikilla pitää olla varaa energiaan. Nyt olisi tärkeintä ymmärtää, että meidän kaikkien pitää osallistua talkoisiin ja säästää energiaa. Muuta ulospääsyä tilanteesta ei lyhyellä aikavälillä näytä olevan.

Komissio jatkaa valmistelua sähkön säästöohjelman luomiseksi, kaasun hintakaton ja sähköntuottajiin kohdistuvan tuottokaton säätämiseksi sekä energiayritysten likviditeetin parantamiseksi kriisin keskellä. Komission ehdotuksia on odotettavissa jopa ensi viikolla.

Lue lisää

Katso kaikki