Energiansäästö asumisratkaisuissa vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen

Matalaenergiatalojakin ekotehokkaampien passiivienergiatalojen rakentaminen käynnistyy Suomessa. Valkeakosken vuoden 2009 asuntomessuille rakennetaan passiivienergiatalo, jonka keskeisiin valintoihin kuluttajat voivat osallistua. Lämmitysenergian kulutus tulee talossa olemaan vain kolmannes tavanomaisen talon kulutuksesta.
Asumista ja ilmastonmuutosta pohdittiin laajemminkin Suomen Asuntomessujen ja Suomen Asuntotietokeskuksen ajankohtaisseminaarissa Helsingissä. Energiankulutus ja paineet sen pienentämiseen koskettavat jokaista kotitaloutta.
– Ilmastomuutoksen hillintä on mahdoton yhtälö toteuttaa ilman että tehostetaan energiankäyttöä nykyisessä asuntokannassa samalla kun rakennamme uusia, vähän kuluttavia rakennuksia, sanoo kehittämisjohtaja Helena Säteri ympäristöministeriöstä.

Kodin energiankäyttö koostuu tilojen lämmityksestä sekä sähkön ja lämpimän veden käytöstä. Näihin kaikkiin voi vaikuttaa omalla käyttäytymisellään ja valinnoillaan.

– Säästetty kilowattitunti on paras kilowattitunti. Energiansäästöön tai energiatehokkuuteen ei kuitenkaan saa pyrkiä hyvien sisäilmaolojen kustannuksella. Kodin tulee olla terveellinen, turvallinen ja kullekin perheelle tarkoituksenmukainen paikka elää ja rentoutua, toteaa Motiva Oy:n viestintäjohtaja Päivi Laitila.

Suurimmat valinnat tehdään uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa; paljonko tilaa tarvitaan ja miten tilat suunnataan, onko talo ulkomuodoltaan selkeä ja tarkoituksenmukainen, millaiset rakenneratkaisut ja tekniset järjestelmät taloon valitaan. Hyvä vaipan eristys, energiatehokkaat ikkunat ja lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto ovat keskeisiä perustoja energiatehokkaan kodin rakentamisessa.

Passiivienergiatalo kuluttaa alle kolmanneksen tavanomaisesta

– Passiivienergiatalon tilojen lämmitysenergiankulutus on alle kolmasosa tavanomaisen talon kulutuksesta. Vastoin sitkeästi elävää yleistä käsitystä pieni energiankulutus luo edellytykset myös hyvälle sisäilmastolle, kertoo VTT:n tutkija Mikko Saari.

Pieni kulutus perustuu siihen, että rakennuksen lämmöntarve on saatu pieneksi passiivienergiatalon vaatimusten mukaisella lämmöneristyksellä, ilmanpitävyydellä ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla. Ihmisistä, laitteista ja auringosta peräisin olevat lämpökuormat kattavat talvellakin suurimman osan lämmöntarpeesta.

Parhaimmillaan passiivienergiatalon lämmityskausi kutistuu kolmeen kuukauteen. Lämmityksen energiamuoto voidaan valita vapaasti.

– Talvella passiivienergiatalo tarvitsee lämmitystä vasta, kun ulkoilman lämpötila on jatkuvasti alle -5 – -10 °C. Passiivienergiatalossa lämmitystehon tarve on kovimmillakin pakkasilla vain 10-20 W huoneen neliömetriä kohti ja talvikuukausina keskimäärin vain noin 5 W neliömetriä kohti. Yhdellä taulutelevisiolla pystyy lämmittämään 40-60 neliömetrin tilan, toteaa Mikko Saari.

Kesällä hyvä lämmöneristys ja ikkunoiden auringonsuojaus estävät hellettä tunkeutumasta sisälle rakenteiden läpi. Passiivienergiatalossa sisälämpötila jää hellepäivinä jopa 3-4 °C alemmaksi kuin kevytrakenteisessa talossa. Kesällä taloa voidaan jäähdyttää yöllä viileällä ulkoilmalla käyttämällä tehostettua ilmanvaihtoa ja ohittamalla lämmöntalteenotto.

– Passiivienergiatalossa on viihtyisät lämpöolosuhteet kaikkina vuodenaikoina rakenteiden, lämmityksen ja ilmanvaihdon hallitulla yhteistoiminnalla. Tämä mahdollistaa siirtymisen pienitehoisiin, nykyistä yksinkertaisempiin ja kustannustehokkaampiin talotekniikkajärjestelmiin, tiivistää Mikko Saari.

Valkeakosken asuntomessuille rakennetaan passiivienergiatalo yleisövalintojen perusteella

Valkeakosken Asuntomessut järjestetään kesällä 2009 Lintulan alueella. Alueelle rakennetaan muiden kohteiden joukkoon myös TV-talo, jonka valinnoista päättävät katsojat. Yksi päätös on kuitenkin jo tehty: talosta tulee passiivienergiatalo.

– Suomen Asuntomessut on kannustanut kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja esitellyt energiatehokkaita ratkaisuja kautta historiansa. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen seurauksena asumisen energiansäästö on iso ja ajankohtainen haaste, jossa Asuntomessujen Suomen suurimpana yleisötapahtumana on tarjottava konkreettisia esimerkkejä. TV-talon rakentaminen passiivienergiataloksi on loistava keino välittää tietoa kaikille suomalaisille, sanoo Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

Tietoa TV-talon myötä onkin luvassa. Sitä löytyy paitsi projektin internetsivuilta myös MTV3-kanavalla esitettävästä Joka Kodin Asuntomarkkinat -ohjelmasta, jossa esitellään aluksi TV-talon yleisöäänestyksiä ja myöhemmin talon rakentamista. Ajatuksena on nimenomaan tuoda esille passiivienergiatalon rakentamiseen liittyviä erityispiirteitä. Valkeakosken TV-talo-projekti käynnistyy yleisöäänestyksellä 29.2. sekä internetissä www.tvtalo.fi että televisiossa.

Lue lisää

Katso kaikki