Voimala löytyy jo 160 peruskoulusta

Energian ja sähkön oppimispaketti Voimala tuo opetukseen uutta näkökulmaa sekä innostaa oppilaita kokeilemaan ja oivaltamaan itsenäisesti.

Energian ja sähkön oppimispaketti Voimala tuo opetukseen uutta näkökulmaa sekä innostaa oppilaita kokeilemaan ja oivaltamaan itsenäisesti.

Voimala on suunniteltu 5. – 9. luokkalaisille. Sitä on kuitenkin kokeiltu jo monissa yhteyksissä ja useiden eri luokka-asteiden kanssa: koulujen projektitöissä, toimintapäivinä ja ympäristöopin tai fysiikan tunneilla. Opettajat ovat raportoineet käytöstä myös musiikin ja käsitöiden tunneilla.

Itä-Porin Yhtenäiskoulussa Voimalaa on oppilaidensa kanssa kokeillut vararehtori, erityisopettaja Mari Fabig.

”Meillä Voimalaa ja siihen liittyviä opetusmateriaaleja pääsivät kokeilemaan kuudesluokkalaiset. Laadukkaasti toteutetut oppimateriaalit olivat selkeitä ja niiden käyttö luokassa helppoa. Käytimme myös STEK:n sähköön liittyviä opetusvideoita ja yhdessä nämä muodostivatkin loistavan parin”, Fabig sanoo.

Voimala on retrotyyliseen laatikkoon pakattu kytkentälevy, johon on liitetty jännite- ja virtamittari, akku ja lataussäädin. Voimalassa on mukana pieni aurinkopaneeli ja generaattori, joilla energiaa voi tuottaa omin neuvoin. Levyyn on kiinnitetty myös energiaa kuluttavia laitteita kuten valoja, kaiutin, USB-virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen sekä discopallo. Lisäksi Voimalassa on liittimiä, latausjohtoja ja sulakkeita.

Rajakylän koulussa Oulussa kokeiltiin Voimalaa. Teknologiapainotteinen 5. luokka mittasi aurinkopaneelilla, mitä toukokuisen auringonpaisteen tuottamalla sähköllä saisi aikaan.

”Saimme kännykät latautumaan ja diskopallon pyörimään. Jatkokeskustelua luokassa herättivät muun muassa lataussäätimen tekniikka ja veivigeneraattorin toimintaperiaate. Jälkimmäinen purettiin ja tutkittiin, miten veivaussähkö syntyy”, opettaja Markus Packalen kertoo.

Oppia omien kokeilujen kautta

Voimalan tavoitteena on auttaa sähköön ja energiaan liittyvien ilmiöiden ymmärtämisessä oppilaan omien käytännön kokeilujen kautta. Paketissa on vaikeusasteeltaan vaihtelevia harjoitustehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä omatoimisesti pienryhmässä. Voimala auttaa esimerkiksi hahmottamaan, millaisia määriä sähköä erilaisiin toimintoihin – kännykän lataamiseen tai led-lampun palamiseen – tarvitaan ja kuinka paljon energiaa – lihasvoimaa tai auringonvaloa – niiden tuottamiseksi on tarpeen.

”Idea Voimala-oppimispakettiin syntyi, kun kuulimme useilta tahoilta viestiä lasten ja nuorten vähäisestä kiinnostuksesta luonnontieteisiin. Samaan aikaan, kun fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvalla energialla ja sähkön tuotantotavoissa ja varastointiratkaisuissa siirrytään kohti yhä älykkäämpiä ratkaisuja, sähkön ja energian opinnot olisivat tärkeää osaamispääomaa niin opiskelijalle kuin Suomelle. Tätä dilemmaa helpottamaan tuotimme Voimalan, ja haluammekin nyt rohkaista myös muita organisaatioita ja yrityksiä Voimalan sponsoreiksi oman alueensa kouluille”, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.

Yritykset saavat sponsoreiksi ryhdyttyään Voimalaan logonsa sekä haluamansa lyhyen tekstitervehdyksen. Myös STEK lahjoittaa jatkossakin Voimala-oppimispaketteja. Voimalaa haetaan STEKin verkkosivujen lomakkeella, ja hauista tiedotetaan opettajille suunnatussa uutiskirjeessä sekä verkkosivuilla. Seuraava haku on suunnitteilla loppuvuodeksi 2018.

Lue lisää

Katso kaikki