Energiamarkkinavirasto vaatii sähköntuotannon siirtohinnoittelun selkiyttämistä

Energiamarkkinavirasto vaatii sähkönjakelijoilta, että verkonhaltijoiden sähkön tuottajilta perimiä siirtomaksuja on selkiytettävä. Tuotannon siirtomaksuissa on tällä hetkellä huomattavia eroja hintatasossa sekä epäselvyyksiä laskutusperusteissa. Nämä vaikuttavat uusien sähkön tuotantolaitosten sijoittumiseen, eri sähköntuottajien väliseen kilpailukykyyn sekä yleisemmin sähkömarkkinoiden toimivuuteen.

�?skettäin valmistuneessa, kauppa- ja teollisuusministeriön aloitteesta tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin alue- ja jakeluverkkoihin liittyneiltä sähkön tuottajilta perittäviä siirtomaksuja. Selvityksen teki Gaia Group Oy Energiamarkkinaviraston toimeksiannosta.

Selvitys osoitti, että tietyissä tapauksissa verkonhaltijoiden pientuottajilta perimät maksut vievät erittäin suuren osan voimalaitoksella tuotetun sähkön markkina-arvosta. Toisaalta samanaikaisesti osa sähkönjakelijoista ei peri mitään maksua verkkoonsa liittyneiltä sähkön tuottajilta. Verkonhaltijoiden tuottajilta perimien maksujen laskutusperusteissa on lisäksi hyvin suuria eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Uusia alue- tai jakeluverkkoihin liitettäviä pienvoimalaitoksia suunnittelevia tahoja haittaa myös se, ettei huomattava osa verkonhaltijoista ole määritellyt minkäänlaista siirtotariffia sähköntuotannolle.

Selvitystyössä havaitut ongelmat vaikuttavat erityisesti pienten sähkön tuottajien kilpailukykyyn ja kannattavuuteen avoimilla sähkömarkkinoilla. Siten ongelmat vaikuttavat osaltaan sähkömarkkinoiden toimivuuteen.

Energiamarkkinavirasto vaatii tilanteen parantamiseksi sähkönjakelijoilta, että kaikkien verkonhaltijoiden on ensinnäkin määriteltävä ja julkaistava siirtotariffit myös sähkön tuotannolle. Lisäksi tuotannolta perittävien siirtomaksujen laskutusperusteita on yhtenäistettävä ja selkiytettävä. Muista mahdollisista jatkotoimista päätetään syksyn aikana.

Lue lisää

Katso kaikki