Energia- ja ilmastotyötä Etelä-Karjalassa

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käynnistää Etelä-Karjalassa alueellisen energia- ja ilmastotyön.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi käynnistää Etelä-Karjalassa alueellisen energia- ja ilmastotyön.

Ilmastotyön avulla lisätään Etelä-Karjalan kuntien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuutta muun muassa energiatehokkuussopimuksista ja energiakatselmustoiminnasta. Lisäksi madalletaan kynnystä liittyä energiatehokkuussopimuksiin sekä lisätään alueellista ilmastoyhteistyötä.

Kunnille ja pk-yrityksille järjestetään kevään 2019 aikana Etelä-Karjalan maakunnissa pidettäviä informaatiotilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa muun muassa energiatehokkuussopimuksista, energiakatselmuksista sekä eri rahoitus- ja tukimallien hyödyntämisistä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Lisäksi Etelä-Karjalan kunnille ja pk-yrityksille laaditaan aiheeseen liittyvä tietopaketti sekä erillinen viestintämateriaali, jota voidaan hyödyntää organisaatioiden sisäisessä viestinnässä.

Kuva: Heli Mälkiä

 

 

Lue lisää

Katso kaikki