Electrowatt-Ekonolle kaksi jätteenpolttoprojektia Sveitsissä

Electrowatt-Ekono AG, joka kuuluu Jaakko Pöyry Groupin Energia-liiketoimintaryhmään, on saanut toimeksiannoksi avustaa omistajia Winterthurin ja Bernin kaupunkien jätteenpolttolaitosten uusintainvestointiprojekteissa Sveitsissä. Sopimukset kattavat projektien ensimmäiset vaiheet ja niiden kokonaisarvo on 1 miljoona euroa.

Winterthurin jätteenpolttolaitoshanke käsittää uuden jätteenpolttokattilalaitoksen, savukaasujen puhdistusyksikön ja väliottolauhdutusturbiinin. Laitos vastaanottaa vuositasolla noin 160 000 tonnia kiinteää yhdyskuntajätettä ja tuottaa valmistuessaan 21 MW sähköä. Electrowatt-Ekonon palvelut kattavat hankkeen esiselvityksen arvioinnin, laitoksen teknisen konseptin optimoinnin, prosessi- ja rakennussuunnittelun sekä asiakkaan avustamisen investointiin liittyvän kansanäänestyksen valmistelussa.

Bernin jätteenpolttolaitosprojektissa otetaan käyttöön uusi tekninen ratkaisu, jossa jätteenpolttokattila yhdistetään kaasuturbiiniin ja biomassakattilaan. Maakaasulla toimiva 45 MW:n yhteistuotantovoimalaitos tuottaa sähköä sähköverkkoon ja lämpöä kaukolämpöverkkoon. Electrowatt-Ekonon palvelut kattavat yhteistuotantovoimalaitoksen teknisen, kaupallisen ja operatiivisen konseptin suunnittelun.

Energia-liiketoimintaryhmä käyttää liikenimeä Electrowatt-Ekono. Sen liikevaihto vuonna 2004 oli 146 miljoonaa euroa. Electrowatt-Ekonolla on toimistoja 22 maassa ja se työllistää 1500 asiantuntijaa maailmanlaajuisesti.

Lue lisää

Katso kaikki