EK:n PK-Suhdannebarometri: Suhdanneodotukset lähikuukausille selvästi heikentyneet

Pienten ja keskisuurten rakennusyritysten suhdanteet heikkenivät jonkin verran alkuvuonna. EK:n heinäkuussa tekemässä tiedustelussa yritykset kuvasivat tämänhetkistä tilannettaan kuitenkin vielä jonkin verran tavanomaista vahvemmaksi.
Sen sijaan pk-rakennusyritysten suhdanneodotukset lähikuukausille ovat heikentyneet selvästi. Sekä pienet että keskisuuret yritykset arvioivat suhdannekuvan synkkenevän loppuvuonna. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa -31, kun se oli huhtikuussa +10. Suhdanteiden paranemista odotti heinäkuussa yksi prosentti vastaajista, ja samaan aikaan 32 prosenttia ennusti tilanteen huononevan.
Pienten ja keskisuurten rakennusyritysten tuotanto jäi alkukesällä hieman matalammaksi kuin edellisellä neljänneksellä. Kasvu oli myös vähän vaatimattomampaa kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Pk-rakennusyritysten tuotannon kehitys oli myös suuria yrityksiä heikompaa.
Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat myös varovaiset. Heinä-syyskuussa tuotannon ennustetaan hieman laskevan alkukesään verrattuna. Viimeisellä vuosineljänneksellä tuotantomäärissä ei tapahtuisi olennaisia muutoksia.
Pienet ja keskisuuret rakennusyritykset saivat alkukesällä jonkin verran vähemmän uusia tilauksia kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Lähikuukausina tilausten määrä jatkanee loivaa laskua.
Keskisuurten rakennusyritysten tilauskanta aleni yhä, mutta se on vielä jonkin verran tavanomaista vahvempi. Pienten yritysten tilauskanta on vähän alle normaalin.
Henkilöstön määrä pysyi pk-rakennusyrityksissä ennallaan. Kehitys vastasi aiempia arvioita. Odotukset lähikuukausille ovat aiempaa heikommat – henkilöstö supistuisi jonkin verran.EK:n PK-Suhdannebarometri elokuu 2008

Lue lisää

Katso kaikki