Caverion taistelee yhä tuloksensa kanssa

Tuoreessa osavuosikatsauksessaan Caverion kertoo, että sen toimintojen vakauttaminen etenee, mutta aikaisemmin tunnistetut riskit rasittavat tulosta.

Tuoreessa osavuosikatsauksessaan Caverion kertoo, että sen toimintojen vakauttaminen etenee, mutta aikaisemmin tunnistetut riskit rasittavat tulosta.

Caverion Oyj:n tilauskanta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1 543,5 miljoonaa euroa, liikevaihto 582,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 6,8 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,03) euroa osakkeelta ja liikevoitto -0,8 miljoonaa euroa.

”Kannattavuus on edelleen kaukana tavoittelemaltamme tasolta. Vapaa kassavirtamme oli negatiivinen, vaikka se paranikin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta”, kommentoi toimitusjohtaja Ari Lehtoranta.

“Olemme käynnistäneet vuoden 2017 toimintojemme vakauttamisen merkeissä. Tämä työ etenee suunnitellun mukaisesti. Jatkoimme korjaavien toimenpiteidemme toteuttamista ja projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamista hyväksyttävälle tasolle vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskirjassamme on kuitenkin joitakin aikaisemmin tunnistettuja riskiprojekteja, jotka rasittavat suorituskykyämme, kunnes kyseiset projektit on toimitettu ja loppuun saatettu”, Lehtoranta sanoo.

Markkinaympäristö on edelleen suotuisa. Divisioonat Suomi ja Itävalta menestyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. Tanska-Norjan divisioona on edelleen kääntymässä parempaan suuntaan. Palveluliiketoiminnassa Tekninen huolto ja kunnossapito ja Palveluiden johtaminen jatkoivat hyvää suoritustaan.

”Myönteistä oli myös, että maaliskuun lopun tilauskantamme kasvoi 1 543,5 milj. euroon, eli kasvua oli 9,6 prosenttia vuoden 2016 lopusta (1 408,1 milj. euroa) huolimatta valikoivammasta tarjoustoiminnastamme erityisesti Suurissa Projekteissa”, Lehtoranta sanoo.

”Olen erityisen tyytyväinen 11,5 prosentin liikevaihdon kasvuun Palvelut-liiketoiminnassamme. Käänsimme myös käyttökatteemme positiiviseksi, huolimatta 5,7 miljoonan euron projektien alaskirjauksista kauden aikana.”

Projektikannattavuus oli edelleen heikkoa Ruotsissa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa.

”Hyvin menestyvien projektien lisäksi näissä divisioonissa on edelleen joitakin projekteja, jotka varjostavat hyvää työtä muissa projekteissa. Helmikuussa arvioimme, että jäljellä olevat tunnistetut suoritusriskimme projekteissa ovat noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2017. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä teimme projektikantaamme yhteensä 5,7 miljoonaa euroa projektien alaskirjauksia pääosin Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa.”

Lehtoranta kertoo, että nämä alaskirjaukset olivat negatiivisia ennustemuutoksia aikaisemmin tunnistettuihin riskiprojekteihin.

”Näiden alaskirjausten jälkeen koko vuodelle yhteenlasketut projektiriskit saattavat valitettavasti olla yli 5 milj. euroa aikaisempaa arviota korkeammat. Lisäksi arvioimme helmikuussa, että myös vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyy riskejä, yhteensä enintään 10 miljoonaa euroa vuonna 2017. Koko vuoden enimmäisriski on hieman aikaisempaa arviota matalampi. Emme kirjanneet alaskirjauksia erääntyneisiin myyntisaamisiin ensimmäisellä neljänneksellä.”

Caverion odottaa saavuttavansa tänä vuonna säästöjä viime vuonna tehdyistä saneeraustoimista sekä kiinteiden kulujen leikkauksista.

”Käyttöasteeseen liittyvä, meille tyypillinen alkuvuoden haaste oli edelleen havaittavissa, mutta tilanne oli viime vuotta selvästi parempi. Mikäli välttämätöntä, olemme valmiita toteuttamaan lisää kulusäästöjä vuonna 2017. Käyttöasteeseen liittyvän riskin ei mielestäni pitäisi kuitenkaan ylittää helmikuussa tunnistettua tasoa”, Lehtoranta sanoo.

”Olemme liiketoimintamme käännekohdassa ja huomaan useita hyviä merkkejä kulttuurimme kehittymisestä myönteisempään suuntaan. Hyvin menestyvät yksiköt parantavat suoritustaan entisestään ja haasteellisemmat ovat vähitellen kääntymässä. Kannattavuutemme vuonna 2017 ei vielä heijasta konsernin täyttä tuloksentekokykyä.”

 

Lue lisää

Katso kaikki