Uskottava arvoviestintä tarjoaa talotekniikka-alalla erottautumisen mahdollisuuden 

 

”Kenen joukoissa seisot ja minkälaisia arvoja kannatat?”. Näin kuvaisin tämän ajan arvokeskustelua. Arvoista ja vastuullisuuden teoista haastetaan havaintojeni mukaan julkisesti yhä enemmän ja siinä näen myös talotekniikka-alalla erottautumisen mahdollisuuden. Alaan liittyvät teemat voivat aiheuttaa sidosryhmissä vahvojakin tunteita, koska ne liittyvät ihmisten asumiseen, terveyteen ja ympäristöön.

Talotekniikka-alan johdon kannattaisi olla kiinnostunut arvoista ja vastuullisuuden osa-alueista siksi, että ne vaikuttavat yhä enemmän

  • yrityksen maineeseen
  • asiakkaiden ostopäätöksiin
  • työnhakijoiden valintoihin
  • yhteistyökumppanuuksiin

Sinäkin olet ehkä havainnut, kuinka mediallistunut toimintaympäristö on paljon läpinäkyvämpi ja armottomampi kuin 10 vuotta sitten. Sosiaalinen media on tuonut arvo- ja vastuullisuuskeskusteluun uusia ulottuvuuksia. Esimeriksi Twitterissä voi joku teema nousta puolessa päivässä valtakunnalliseksi uutiseksi, jota siteerataan kaikissa medioissa. Pahimmillaan sellaisesta nousee kohu, joka paisuu mainekriisiksi ja lopulta tuottaa yritykselle merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

Valmennuskokemusten perusteella arvojen ja vastuullisuudet teemat koetaan helposti epäkonkreettisiksi ja pintapuolisiksi, ikään kuin mainoslauseiksi. Miten yritysjohdon pitäisi sitten toimia?

Lähtisin siitä, että yrityksellä on selkeät, mielellään osallistavasti valitut arvot, joihin sitoudutaan ja jotka tuntuvat omilta. Ei kannata valita sellaisia arvoja, joita ei ole tarkoituskaan noudattaa. Niistä koituu vain ylimääräisiä maineriskejä.

Arvot vaikuttavat yrityksen johtamisen ja työn tekemisen kulttuureihin. On tärkeää, että yrityksen johto tunnistaa vallitsevan kulttuurin ja vie sitä tavoitteellisesti haluttuun suuntaan henkilöstöä osallistaen. Osallistamisesta onkin tullut erityisesti nuorempien työntekijäsukupolvien arvo, jota aletaan pitää monella toimialalla jo itsestäänselvyytenä. Perinteinen käskyttämisen kulttuuri ei tue rekrytointia, eikä myöskään houkuttele kumppanuuksiin. Arvot ja kulttuurit muodostuvat kumppaniketjuissa yhä läpinäkyvimmiksi.

Jakaisin vastuukysymykset taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun teemoihin. On tärkeää, että arvot ovat selkeät ja niihin sekä vastuullisuuteen liittyvä viestintä uskottavaa, ei viherpesua. Vastuullisuusviestintä ei voi siis olla pelkkää kehumista, vaan se sisältää myös rohkeuden kertoa proaktiivisesti asioista, jotka eivät vielä ole kunnossa. Luottamusta herättävällä viestinnällä on isot heijastevaikutukset lopulta taloudellisiin tuloksiinkin.

Kun vastuullisen johtamisen pohja on kunnossa, on yrityksen asiantuntijuuden kasvulle ja vision toteutumiselle erinomainen alusta. Viestintään liittyen nostaisin esiin halun ja kyvyn dialogiin. Yritykset tarvitsevat myös tiedottamista, mutta luottamus asiantuntijuuteen ja vastuullisuuteen syntyy erityisesti kasvollisesta viestinnästä, joka heijastaa todellisuutta, niin, että näkemysten takana on joku ihminen.

Jotta yrityksen sanoma saadaan vaikuttavaksi, on tärkeää tunnistaa ympäröivän yhteiskunnan asenneilmasto. Erityisesti nyt viestinnän sävyllä on suuri merkitys sen suhteen, aiheuttaa se ratkaisukeskeistä keskustelua vai turhanpäiväistä vastakkainasettelua. Tämän hetken asenneilmasto vaatii yritysjohdolta tunneälyä ja jaettua kuvaa arvoista.

 

Dialogista vuoden vaihdetta!

 

Jukka Saksi

Viestintä- ja arvovalmentaja, Johtaja on Media!

 

Lue lisää

Katso kaikki