Tehokas ilmanvaihto yksinään ei riitä virusten ja bakteerien leviämisen hallitsemiseksi

Virusten ja bakteerien välittyminen ilman kautta on kuuma puheenaihe nyt ja sitä on tärkeä pohtia myös tulevaisuuden kannalta. Onkin syytä selventää, miten on mahdollista estää ihmisten altistuminen, tartunnat ja tautien leviäminen sisätiloissa.

Lähtökohtana on, että nykyaikainen ilmanvaihto on parempi kuin ei ilmanvaihtoa lainkaan. Lisäksi ilmanvaihtoa tehostamalla saadaan virusmäärää vähennettyä jo jonkin verran, mutta pelkällä tehostetulla ilmanvaihdolla ei kuitenkaan päästä riittävän varmasti eroon taudinaiheuttajista. Tilojen puhdistamiseksi viruksista tarvitaan myös ilman suodattamista eli käytännössä tilassa on oltava myös ilmanpuhdistin.  Mikä tahansa ilmanpuhdistin ei kuitenkaan estä esimerkiksi koronan aerosolitartuntaa ja pahimmillaan vääränlaisesta ilmanpuhdistusratkaisusta voi  jopa tulla viruslinko.

Ilmanpuhdistimessa tulee olla teknisesti pätevä ja turvallinen tekniikka, joka käsittelee huonetilan ilmavirrat oikein ja tehokkaasti, sekoittamatta likaista ja puhdasta ilmaa keskenään.

Tietoisuutta oikeanlaisista ilmanpuhdistuslaitteista on lisättävä

Markkinoilla on monenlaisia ilmanpuhdistimia, ja niiden toiminta perustuu hyvin erityyppisiin ratkaisuihin. Joidenkin laitteiden puhdistustekniikka voi jopa muodostaa turvallisuusriskin. Lisäksi laitteiden todellinen puhdistamiskyky voi vaihdella huomattavasti.

Ilmanpuhdistinta valittaessa tuleekin kiinnittää huomiota puhdistustekniikan luotettavuuteen. Luonnonmukainen, biologinen puhdistusprosessi on paitsi tehokas, myös ihmiselle turvallinen. On myös kiinnitettävä huomiota laitteen ilmavirran oikeaoppiseen kulkusuuntaan puhtaasta likaiseen, jolloin ilma puhdistuu tehokkaasti.

Laitteen tarkoituksenmukainen toiminta tulee varmistaa valitsemalla puhdistusteholtaan tilan kokoon soveltuva laite ja sijoittamalla se keskeiselle paikalle.

Ilmanpuhdistinta tarvitaan monien tautien leviämisen torjunnassa

Oikein toimiva ilmanpuhdistin tuo turvaa ihmisille, ja on selvää, että ilmanpuhdistimen käyttö on tullut elämäämme jäädäkseen. Nyt se tukee meitä palautumisessa normaaliin, mutta sen hyöty on kiistämätön myös koronan jälkeen.

Ilmanpuhdistimella vähennetään sairastumisia myös muissa ilmateitse leviävissä taudeissa. Kausittaiset influenssa-aallot tulevat jatkossakin pysymään keskuudessamme. Näin ollen ilmanpuhdistimella on merkittävä rooli tautien torjunnassa ja hyvinvoinnin tuottamisessa ihmisille myös jatkossa. Ilmanpuhdistimen käyttö turvaa lähityöskentelyn ja mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen. Yhteiskunnalle syntyy säästöjä, kun sairauksista johtuvat poissaolot ja kustannukset vähenevät.

Kaikki keinot käyttöön

Hyödyntämällä Ilmanpuhdistimia voimme elää normaalia elämää, liikkumalla vapaammin yrityksissä, kaupoissa, julkisissa tiloissa, ravintoloissa, kuntosaleilla – yleisesti kaikkialla.

Nyt on tärkeä hetki arvioida, mitä voimme meidän kaikkien turvallisuuden ja tulevaisuuden hyväksi tehdä. Ilmanpuhdistimien nykyistä laajempi käyttöönotto on mielestämme yksinkertainen ja tehokas keino matkalla kohti sosiaalisesti normaalimpaa elämää.

 

Turvallista syksyä toivottaen,

Mikko Helin, asiakkuuspäällikkö, FläktGroup Finland Oy

Lue lisää

Katso kaikki