Parempaa sisäilmaa, kiitos

Painovoimaisen ilmanvaihdon ihannointi tietyissä piireissä kuvaa nostalgiahenkisyyttä, jolle ei ole pohjaa. Menneisyyden ratkaisut eivät kuulu tähän päivään.

Talotekniikka näyttäytyy useissa asumiseen ja elämiseen liittyvissä yhteyksissä lähes kirosanana. Synonyymejä talotekniikalle ovat suuren yleisön keskuudessa sellaiset sanat kuin sisäilmaongelmat, energiamääräykset ja putkiremontit. Ei ymmärretä, että talotekniikka ei suinkaan ole yleensä syy edellä mainittuihin tai niihin liittyviin ongelmiin, vaan ennemminkin ratkaisu.

Eivät talotekniikkaurakoitsijat ihan vain piruuttaan makuuta miehiään saneeraustyömailla. Saneeraustöiden kesto liittyy monimutkaiseen prosessiin, jossa pyritään takaamaan hyvä lopputulos. Kiireessä ei synny hyvää, eikä se tule halvaksi. Valujen, vesieristeiden ja laastien on kuivuttava, jotta asuminen on remontin jälkeen turvallista ja haitatonta.

Rakennusyritykset alkavat yksi tosiensa jälkeen luopua muovimattojen käytöstä, koska niihin on liittynyt vaikeita päästöongelmia. Muovimatto on silti vain osasyyllinen tilanteessa, jossa todelliset syypäät ovat liian kireä aikataulu, kuivumisaikojen ja kuivumisen kontrolloinnin laiminlyönti sekä viime kädessä sijoitetun pääoman tuoton maksimointi. Yhden komponentin vaihto ei muuta faktoja, ainoastaan haitallisten päästöjen koostumus muuttuu.

Painovoimaisen ilmanvaihdon ihannointi tietyissä piireissä kuvaa nostalgiahenkisyyttä, jolle ei ole pohjaa. Kaupungeissa ja tiiviisti rakennetuissa taajamissa tämä on verrattavissa siihen, että liikenneongelmiin haettaisiin ratkaisua hevosista. Menneisyyden ratkaisut eivät kuulu tähän päivään.

Ulkoilma sisältää hyvin laajan kirjon epäpuhtauksia ympäri vuoden, ja niiden eliminointi sisäilmasta onnistuu vain koneelliseen ilmanvaihtoon liitetyllä tehokkaalla suodatuksella. Ikkunoiden avaaminen katutasolla Helsingin Mannerheimintiellä ei ainakaan paranna sisäilman laatua, asumisviihtyvyydestä puhumattakaan.

Ideologiat ja tekniikka pitää osata erottaa toisistaan silloin, kun pelataan terveydellä. Hyvä sisäilma on monen tekijän summa, mutta yksikin virhe voi pilata sen. Hyvän sisäilman saavuttaminen vaatii, että kaikki osapuolet panostavat siihen – myös asukkaat itse omalla käytöksellään.

 

Lue lisää

Katso kaikki