Ammatillinen koulutus tarjoaa palkitsevan urakehityksen

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa arvioitiin, että ”koko yhteiskunta kärsii, kun osa poikien lahjakkuudesta hukataan” (HS 19.8.2023). Muutoin ansiokkaassa pääkirjoituksessa jäi huomiotta, että akateemiselle opintopolulle on olemassa suosittu vaihtoehto, ammatillinen koulutus.

Kuva: LVI-TU.

Jokaisella nuorella on oltava aito mahdollisuus valita haluamansa opintopolku ja merkittävälle osalle nuorista ammatillinen koulutus tarjoaa heille sopivamman koulutuksen työelämään ja uralla etenemiseen.

Laadukas ammatillinen koulutus on yksi tapa hyödyntää poikien lahjakkuutta, jonka pääkirjoituksessa pelättiin menevän hukkaan. Esimerkiksi talotekniikka-alan vetovoima on jo kunnossa. Kevään 2023 yhteishaussa sähkö- ja automaatioalan perustutkinto houkutteli ennätysmäärän hakijoita: yhtä aloituspaikkaa kohden oli jo yli 1,6 ensisijaista hakijaa. Lisäksi LVI-alan ensisijaisten hakijoiden määrä nousi viime kevään yhteishaussa ja ylitti selvästi aloituspaikkojen määrän. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että jatkossa myös yhä useampi tyttö hakee talotekniikka-alalle, jossa on runsaasti muun muassa eettisen tarkastelun kestävää työtä vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.

Yhteiskunnallista tilausta on sekä lukiolle että ammatilliselle koulutukselle.

Orpon hallitusohjelmassa linjataan, että ”ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä vahvistetaan, jotta ammatillinen koulutus vastaisi paremmin työelämän tarpeisiin”. Talotekniikka-ala pystyy antamaan esimerkin ammatillisen koulutuksen vetovoiman kehittämisestä.

Juuri käynnistyneessä LVI-Työelämäkumppaniverkostossa suunnitellaan yhdessä tulkintoja ja toimintamalleja työssäoppimisen ja osaamisen arvioinnin tueksi. Vastaavanlaista yhteistyötä oppilaitosten, työnantajien ja Sähköurakoitsijaliiton kesken on tehty jo useiden vuosien ajan sähkö- ja automaatioalalla. Oppilaitokset asettavat tietysti tavoitteensa paikallisista tarpeista lähtien, mutta ajatuksena on myös yhdenmukaistaa koulutuksen laadunvarmennusta. Valtakunnalliset ohjeet helpottavat erityisesti yritysten osallistumista työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ammatillinen koulutus tarjoaa hyvät työmahdollisuudet ja palkitsevan urakehityksen, joka mahdollistaa jatko-opiskelun. Nuori voi ammattikoulusta valmistuttuaan aloittaa esimerkiksi putki- tai sähköasentajana, ja myöhemmin innostua opiskelemaan ammattikorkeakoulussa. Jatkokoulutus antaa mahdollisuuden esimerkiksi johtotason tehtäviin tai yrittäjäksi. Yrittäjyyden kautta talotekniikan ammattilainen voi tarjota työpaikkoja myös tulevaisuuden osaajille.

Ammatillinen koulutus tarjoaa hyvät työmahdollisuudet ja palkitsevan urakehityksen, joka mahdollistaa jatko-opiskelun.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa todetaan, että ”merkittävä osa maahanmuuttajapojista jää pelkän peruskoulutuksen varaan”. Tästä on syytäkin olla huolissaan, sillä peruskoulun jälkeinen tutkinto antaa selvästi vahvemman pohjan työuralle. Hyvään suomalaiseen työelämään tarvitaan kaikkien osaamista taustasta ja opintopolusta riippumatta. Yhteiskunnallista tilausta on sekä lukiolle että ammatilliselle koulutukselle.

HS:n pääkirjoituksen 19.8.2023 Pelastakaa pojat! voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

Lue lisää

Katso kaikki