BASF rakentaa akkumateriaalien tuotantolaitoksen Harjavaltaan

Saksalainen suuryritys BASF rakentaa Harjavaltaan akkukomponenttitehtaan sähköautojen valmistuksen tarpeisiin.

BASF vahvisti helmikuussa 2020, että Harjavallan tuotantolaitoksessa ryhdytään valmistamaan katodiaktiivisten materiaalien esiasteita eli prekursoreita (PCAM). Tuotantolaitos aloittaa toimintansa vuonna 2022. Uusi akkumateriaalien tuotantolaitos tukee eurooppalaista kestävää akkujen arvoketjua.

Uusi katodiaktiivisten materiaalien esiasteita valmistava tuotantolaitos täydentää BASF:n toista uutta katodiaktiivisia materiaaleja (CAM) valmistavaa tuotantolaitosta Saksan Schwarzheidessa. Harjavallassa tuotetuista esiasteista jatkojalostetaan Schwarzheidessa akkumateriaalia noin 400 000 täyssähköisen ajoneuvon tarpeisiin vuodessa. Tuotantolaitosten on määrä käynnistää toimintansa Suomessa ja Saksassa vuonna 2022.

Nämä kaksi tuotantolaitosta vastaavat eurooppalaisten sähköajoneuvomarkkinoiden kasvavaan kysyntään. BASF:n investoinnit Suomeen ja Saksaan tukevat Euroopan komission tavoitetta luoda eurooppalainen akkutuotannon arvoketju.

BASF edistää kestävää kasvua eurooppalaisten akkumateriaalien arvoketjun kautta ja pyrkii näin luomaan arvoa yhteiskunnalle. Harjavallan tuotantolaitoksen raakamateriaalit eli koboltti ja nikkeli toimitetaan Nornickelin Harjavallassa sijaitsevalta metallinjalostamolta. Näin Euroopan akkutuotannolle voidaan taata paikallisesti hankittujen raaka-aineiden saanti.

Harjavallan tuotantolaitoksessa käytetään myös uusiutuvia energianlähteitä, kuten vesi- ja tuulivoimaa sekä biomassaenergiaa. Tämä eri energiamuotojen käytännöllinen yhdistäminen mahdollistaa erittäin pienen akkumateriaalien hiilijalanjäljen.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet

– Tuotantolaitoksen rakennustöiden päivittäisen edistymisen seuraaminen paikan päällä antaa kirjaimellisesti energiaa koko hanketiimille, joka koostuu BASF:n työntekijöistä ja monista paikallisista kumppaneista. Olemme innoissamme, kun olemme tekemässä eurooppalaista akkujen arvoketjua todeksi ensimmäisten joukossa, sanoo BASF Finland Oy:n toimitusjohtaja Tor Stendahl.

– Suomella on loistavat mahdollisuudet kehittyä arvoketjun merkittäväksi toimijaksi, joka vetää investointeja puoleensa kaikkialta maailmasta. Tästä kertoo esimerkiksi jo se symbolinen ele, että Harjavallassa sijaitsevalle akkumateriaalien tuotantolaitoksellemme avattiin äskettäin uusi tie nimeltä Akkukatu.

Investoimalla Suomeen ja Saksaan BASF:stä tulee ensimmäinen katodiaktiivisten materiaalien toimittaja, jolla on paikallistuotantoa nykypäivän kolmella merkittävällä markkina-alueella – Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. BASF:lla on siten luotettava, kestävä ja eurooppalainen toimitusketju.

Business Finlandin osana toimiva Invest in Finland auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia Suomesta.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että BASF on valinnut Suomen katodiaktiivisten materiaalien esiasteiden investointikohteeksi. Tämä on merkittävä askel kohti kestävää, vähähiilistä eurooppalaista akkutuotannon arvoketjua ja tukee samalla myös EU:n ilmastotavoitteisiin pääsemistä, sanoo Invest in Finlandin toimialajohtaja Markku Kivistö Business Finlandilta.

– BASF:n osoittama luottamus vahvaan suomalaiseen osaamiseen luo mahdollisuuksia kehittää edelleen akkualan osaamista, työllisyyttä ja investointeja Suomessa. Suomessa on aktiivinen ja avoin noin 100 toimijan Batteries from Finland -akkualan ekosysteemi osana yhteiseurooppalaisia markkinoita. Toivotamme BASF:n lämpimästi tervetulleeksi Suomeen kehittämään eurooppalaista akkuekosysteemiä – yhdessä!

Kuvassa BMW:n täyssähköauto i3. Tulevaisuudessa senkin konepellin alla saattaa lukea: made in Finland. 

Lue lisää

Katso kaikki