Avustusta jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueella

Kunnilta voi hakea talousjätevesiavustusta jätevesijärjestelmien parantamiseen 3.4.2009 saakka. Avustusta kannattaa hakea erityisesti tälle ja ensi vuodelle, jolloin avustusten tulorajoja on selvästi korotettu.
– Myös mahdollisuus kotitalousvähennykseen kannattaa hyödyntää, jos jätevesiremonttiin ei saa talousjätevesiavustusta, ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo.

Runsaat 300 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, eli noin 900 000 asukkaan jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti. Valtaosa käsittelylaitteista ei täytä niiden puhdistustehosta asetettuja vaatimuksia. Vaatimukset on täytettävä vuoden 2013 loppuun mennessä.
Talousjätevesiavustusta voidaan myöntää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella. Avustuksen myöntää kunta sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella. Avustuksen saaminen edellyttää, että ruokakunnan tulot eivät ylitä asetettuja tulorajoja eikä ruokakunnalla ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee tekemään tarvittavat kiinteistön talousjätevesijärjestelmän parannukset ilman avustusta.
Avustusten tulorajoja on korotettu keskimäärin 30 prosentilla vuosiksi 2009 – 2010. Vuosiksi 2011 – 2012 korotettuja tulorajoja on tarkoitus alentaa 10 prosentilla ja vuosiksi 2013 – 2014 edelleen 10 prosentilla.
Avustusta voi hakea mm. vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamiseksi tarvittavien viemärien sekä jätevesien ja jätteiden käsittelylaitteiden rakentamiseen sekä kiinteistön liittymiseen vesiosuuskunnan jätevesiviemäriin. Avustuksen määrä on enintään 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin avustuspäätös on annettu tai kunta on antanut aloitusluvan.
Tarkempaa tietoa talousjätevesiavustusten hakemisesta sekä hakuehdoista saa kiinteistön sijaintikunnasta. Kiinteistökohtaisesta jätevesijärjestelmien asennus- ja korjaustyöstä voi saada kotitalousvähennystä verotuksessa. Työ ei saa olla uudisrakentamista. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nousi vuoden 2009 alusta 2 300 eurosta 3000 euroon henkilöä kohti vuodessa.

Lue lisää

Katso kaikki