Autodesk mallintaa Vancouverin

Vancouver Kanadassa on kolmas kaupunki Autodeskin Digital Cities -hankkeessa. Muut kohteet ovat Itävallan Salzburg ja Korean Incheon. Hankkeen tavoitteena on luoda Vancouverin maanpäällisistä ja maanalaisista muodoista 3D-malli avoimella alustalla. Mallissa yhdistyvät CAD-mallinnus, rakennusten tietomallinnus, paikkatiedot, yhdyskuntarakentaminen ja infrastruktuuritiedot laajalla maantieteellisellä alueella.
Digitaalisen kaupunkimallin avulla vancouverilaiset, Vancouverin kaupunki, rakennusalan ammattilaiset sekä yritykset voivat nähdä jo ennen hankkeiden toteutumista, kuinka ne vaikuttavat kaupunkiympäristöön ja edistää näin kaupungin kestävää kehitystä.
Visualisoitu ja simuloitu tieto antaa entistä paremmat valmiudet ymmärtää kaupungin, ympäristön ja liikenteen suunnittelua ja hallintaa.

Lue lisää

Katso kaikki