Asuntotuotanto jatkuu vakaana tänä vuonna

Rakennusteollisuus RT ry:n tuoreen asuntotuotantokyselyn mukaan aloitettiin viime vuonna 7 400 rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen perustajaurakointina. Vuonna 2006 vastaava aloitusten määrä oli 10 700 asuntoa, joten aloitukset supistuivat 31 prosenttia. Tänä vuonna RT:n jäsenyritykset arvioivat aloittavansa 7 900 uuden vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakentamisen, eli hieman enemmän kuin viime vuonna.

�?�Tuotanto jatkuu siis vakaana enkä pidä myymättömien uusien asuntojen määrää – 1 380 kappaletta – vielä kovin huolestuttavana. Rakentajat ovat nopeasti sopeuttaneet asuntotuotantomääriään tilapäisesti heikkenevän kysynnän mukaan. Tilanne mahdollistaa vuokra-asuntotuotannon laajemman käynnistämisen, mitä asuntoministeri Vapaavuorikin on esittänyt�?�, toteaa Rakennusteollisuus RT ry:n varapuheenjohtaja, NCC Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Timo U. Korhonen.Haittoina tonttimaan puute, kysynnän riittämättömyys ja kohonneet kustannukset

Merkittävin haitta tuotannon käynnistämiselle on edelleen rakennuskelpoisen tonttimaan puute ja siitä aiheutuva tonttikustannusten nousu. Kysynnän riittämättömyys on noussut toiseksi merkittävimmäksi tekijäksi. Myös kohonneet rakennuskustannukset on noussut yhdeksi olennaiseksi tuotannon käynnistymistä haittaavaksi tekijäksi kyselyn vastaajien mielestä. Etenkin rakennustarvikkeiden vuoden 2004 keväällä alkanut hintojen nousu, sekä rakentamismääräyksiin ja kuntien lisääntyviin kaavavaatimuksiin liittyvät tekijät nostavat rakennuskustannuksia.

Myynnissä olevien asuntojen määrä oli supistunut lähes 7 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli kasvanut. Kyselyn mukaan vuoden vaihteessa Rakennusteollisuus RT:n jäsenyrityksillä oli myymättä joka neljäs myynnissä olleesta uudesta 5 650 asunnosta. Liiton kyselyyn vastanneet yritykset edellyttävät nyt, että asuntoja on varattu ennakkoon noin 40 prosenttia, ennen kuin hanke käynnistetään. Ennakkovarausprosentti on hieman korkeampi kuin vuosi sitten.

Eniten asuntoja rakennetaan tänäkin vuonna Helsingin seutukunnan alueella, jossa aloitetaan yhteensä 3 000 vapaarahoitteisen rivi- ja kerrostaloasunnon rakentaminen. Seuraavaksi eniten vapaa-rahoitteista tuotantoa käynnistyy Tampereen seutukunnassa, missä aloitetaan 870 asunnon rakennustyöt. Oulun seutukunnan alueella käynnistyy 600, Turun seudulla 430, Jyväskylän seutukunnan alueella 350 ja Kuopion seudulla noin 300 asunnon rakentaminen.

Muuttoliike ja hyvä työllisyys pitävät yllä asuntojen kysyntää
Asuntoluottojen korot ovat nousseet vuoden 2005 syksystä lähtien. Loppuvuoden 2007 jälkeen nousu on taittunut. Keskimäärin uusien asuntolainojen korko oli viime vuonna 4,7 prosenttia. Uusien asuntoluottojen määrän kasvu on myös taittunut. Asuntojen kysyntää ylläpitävät kuitenkin väestön muuttoliike, hyvä työllisyys ja myönteiset asunnonostoaikomukset. Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2007 aloitettiin yhteensä 32 000 asunnon rakennustyöt, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna arvioidaan käynnistyvän yhteensä 28 000 – 30 000 asunnon rakennustyöt. Jos asuntojen kysyntä tänä vuonna merkittävästi piristyy, voi se nostaa myös uusien asuntojen hintaa.
Rakennusteollisuus RT ry selvittää vapaarahoitteisen asuntotuotannon näkymiä lähettämällä kaksi kertaa vuodessa kyselyn asuntotuotantoa harjoittaville jäsenyrityksilleen. Liiton jäsenyritysten osuus on noin 80 prosenttia koko vapaarahoitteisesta kerros- ja rivitaloasuntojen tuotannosta.
Perustajaurakoinnissa rakennusyhtiö vastaa kaikista toiminnoista aina tontin hankinnasta valmiin kohteen markkinointiin saakka.

Lue lisää

Katso kaikki