Asuntoministeri Vapaavuori: Lämmitystaparatkaisu kuluttajan oma päätös

Lämmitystaparatkaisut tekee viime kädessä aina pientalon rakentaja, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori tuoreessa Lämmöllä-lehdessä. Peruslähtökohtina tulevia lämmitystapavalintoja tehtäessä tulisi Vapaavuoren mukaan olla joustavuus muutoksille, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen ja elinkaarikustannusten optimointi.
Öljylämmityksen osalta vanhojen kattiloiden uusiminen nykyaikaisiksi ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien rinnakkaislämmönlähteiden käyttö ovat Vapaavuoren mukaan kannatettava kehityssuunta, kun energiatehokkuutta pyritään kaikin keinoin parantamaan. Vapaavuori antaakin tunnustusta niille öljylämmittäjille, jotka ovat jo kunnostaneet ikääntyneen öljylämmityksensä.
Tärkeinä seikkoina Vapaavuori näkee myös sähkön käytön ja sähkön huipputehontarpeen vähentämisen, ja öljylämmityksen merkitys erityisesti pidempien pakkasjaksojen huipputehontarvetta tasaavana tekijänä on ministerin mukaan tiedostettu.
Valtiovallan ja öljyalan energiatehokkuussopimusten kautta on tähän mennessä saavutettu merkittävää energiansäästöä öljylämmityskiinteistöissä. Nykyiseen Höylä III -sopimukseen sisältyvät biolämmitysöljyn ja aurinkolämmön käytön lisäämistavoitteet ovat Vapaavuoren mukaan merkittävässä osassa, kun Suomi pyrkii täyttämään EU:n kaavailemia uusiutuvan energian käytön ja energiatehokkuuden tavoitteita.
Vapaavuori toteaa, että talokohtaisella öljylämmityksellä on tärkeä merkitys päästöjen vähentämisessä päästökauppasektorin ulkopuolella, kun otetaan huomioon energiatehokkuussopimuksen keinoin saavutettavat päästövähenemät.

Lue lisää

Katso kaikki