Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Energiansäästössä huomio tekniikan lisäksi käyttötottumuksiin

Rakennuksien kontolla on 40 prosenttia Suomen energiankulutuksesta ja 30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. – Rakennuksista on saatavissa merkittäviä säästöjä, sanoi asuntoministeri Jan Vapaavuori puhuessaan rakennusalan Energiatalkoiden avajaisissa tiistaina Helsingissä.
Vapaavuori huomautti myös, että energian kallistuessa on kansantalouden kannalta järkevää käyttää rakennuksista säästyvä energia teollisuuden tarpeisiin.Ministeri totesi, että ilmastonmuutos on totta, mutta se ei juuri näy tekoina. Yhtenä syynä vaisuun reagointiin Jan Vapaavuori pitää elinkaari-käsitteen vaikeutta. – Rakennusten energiaulottuvuus on vieras asia edelleen, elinkaaritaloutta ei ymmärretä.
Elintason nousu on osaltaan hidastuttanut kansalaisten aktivoitumista merkittävään energiansäästöön. Vapaavuori sanoi, että kasvaneen asumisväljyyden ja kotien lisääntyneen varustelun aiheuttama energian kokonaisvolyymin kasvu on syönyt aikaansaadut säästöt. – Elintason nousua vastaan ei kuitenkaan ehkä kannata taistella, ministeri arveli, mutta halusi kiinnittää huomion energian käyttötottumuksiin.
– Rakennustekniset kysymykset ovat energiansäästössä osatotuus. Yhtä merkittävää on käyttötottumukset, Vapaavuori korosti. Sisälämpötilaa voitaisiin laskea ja lämpimän veden kulutusta vähentää.
Käyttötottumusten muutoksen lisäksi tarvitaan energiansäästön edelläkävijöitä. Ministerin mielestä hyvä esimerkki on Oulun kaupunki, jossa virkamiesten aktiivisuudella ja asiantuntemuksella on uudisrakennusten energiankulutus saatu 20 – 25 prosenttia normitasoa alemmaksi. Ministeri kiitti myös Rakennusliike Reposta, joka on luonut matalaenergiakonseptin kerrostaloihin. – Tahtomalla saadaan aikaiseksi.
Asuntoministeri totesi, että eräiden laskelmien mukaan vanhojen asuntojen korjaaminen energiatehokkaiksi vaatisi noin 10 000 euroa asuntoa kohti, yhteensä noin 27 miljardia euroa eli puolet Suomen valtion budjetista. Tänä vuonna valtio jakaa 14 miljoonaa euroa energia-avustuksina. – Ei tätä kysymystä tällä ratkaista, Vapaavuori sanoi ja peräsi asunnon omistajien vastuuta.
Rakennusalan Energiatalkoot on Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n, WWF Finlandin ja Rakennuslehden käynnistämä hanke energiatehokkaan rakentamisen vauhdittamiseksi.

Lue lisää

Katso kaikki