Asuntomessut vuonna 2012 Tampereelle ja vuonna 2013 Hyvinkäälle

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus on päättänyt järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa asuntomessut vuonna 2012 ja Hyvinkään kaupungin kanssa vuonna 2013. Tampereen erityisinä etuina ovat hyvien kulkuyhteyksien lisäksi se, että kaupunki on hakemassa uudenlaista matalan ja tiiviin pientaloalueen mallia, jossa tavoitteena on omakotiasumisen esittelyn lisäksi löytää uudenlaisia pientaloasumisen ratkaisuja kuten esimerkiksi kerros- ja rivitalon ominaisuuksia yhdistäviä taloja.
Lähtökohtana on löytää �?�ihmisen kokoinen�?� mittakaava rakentamiselle kaupungissa, jonka tulevaisuuden kasvunäkymät ovat hyvät. Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Tampereella asuu noin 230 000 asukasta ja koko kaupunkiseudulla 360 000 asukasta. Messualueeksi on valittu asuntoaluekokonaisuus, joka sijoittuu aivan Vuoreksen rakenteilla olevan uuden kaupunginosan keskustan tuntumaan.
– Tavoitteena on myös kansainvälistyminen, joka tulee näkymään messujen teemana arkkitehtuurissa, kaavoituksessa, asuntosuunnittelussa sekä piha- ja puistosuunnittelussa, toteaa Vuores-projektin johtaja Pertti Tamminen Tampereen kaupungilta.
Edellisen kerran asuntomessut olivat Tampereella vuonna 1990. Tuolloin tuotiin esiin aivan uudenlainen messutapahtuma, kun perinteisten pientalovaltaisten asuntoesittelyjen rinnalle otettiin yhdeksi kohteeksi Lapinniemen laajan teollisuuskiinteistön ja sen muuntamisen asuinkäyttöön.
Hyvinkäälle asuntomessut tulevat ensimmäistä kertaa. Hyvinkää on voimakkaasti kasvava alue, jonka asuntotonttien kysyntä on ollut viime vuosina vilkasta. Asuntomessut aloittavat Hyvinkäällä Yli-Jurvan alueen kehittämisen 4000 – 5000 asukkaan osakeskukseksi.
– Kaupunki haluaa Yli-Jurvan alueen kehittämiselle mahdollisimman hyvän lähdön ja on siksi hakenut asuntomessuja vuodelle 2013, toteaa kaupunginjohtaja Raimo Lahti Hyvinkään kaupungilta.
Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää vuosittain asuntomessutapahtuman, jonka tarkoituksena on lisätä asumiseen, rakentamiseen, sisustukseen ja pihoihin liittyvää tietoa, tuoda esiin asuntorakentamisen uusia ajatuksia ja innovaatioita, parantaa asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua sekä herättää yleistä asuntopoliittista keskustelua.
Valittaessa messupaikkakuntaa tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan vahva tahto ja sitoutuminen, luontainen asuntotarve ja -kysyntä sekä messualueen omaleimaisuus ja yleinen kiinnostavuus. Lisäksi valintaan vaikuttavat kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat.
– Tampereella ja Hyvinkäällä nuo messupaikkakunnalle asettamamme tavoitteet täyttyivät. Molemmat ovat sijainniltaan tärkeitä aluepoliittisia toimijoita. Olemme tyytyväisiä, että messuratkaisut on näin voitu tehdä pitkällä aikavälillä, sillä siten voimme taata sisällön suunnittelulle riittävästi aikaa. Tämä on myös alueesta kiinnostuneiden perheiden etu, toteaa Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

Lue lisää

Katso kaikki