Asumisen huipputapaaminen: Hyvä asuminen vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä

�?�Suomi asumisen mallimaaksi�?� on kansallinen tahtotila. Sen saavuttamiseksi on päätetty tehdä laaja-alaista yhteistyötä Hyvä asuminen 2010 -ohjelmassa ja vahvistaa asumisen roolia kansainvälisenä kilpailukykytekijänä, liiketoiminnan osana ja tutkimusalueena.

Aiheeseen pureutuva Suomesta asumisen mallimaa -huipputapaaminen järjestettiin torstaina Helsingissä. Tilaisuudessa pääministeri Matti Vanhanen, Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja muut asumisen vaikuttajat ja asiantuntijat syventyivät Hyvä asuminen 2010 -ohjelman visioon ja päätavoitteisiin.

Asuminen on tärkeä osa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Ohjelman onnistumisesta hyötyy koko Suomi. Suomi tuottaa asumista ja sen palveluja melko tehokkaasti, mutta kilpailukykyiset vientituotteet syntyvät vain kehittämällä uusia palveluja ja tuotteita. Suomen on panostettava tuottavuuden nostamiseen kaikilla asumiseen ja asuntotuotantoon liittyvillä toimialoilla. Lisäksi laadun ja tuottavuuden mittaamista on tutkittava ja kehitettävä. Asumisteknologiassa on keskityttävä asumisen innovatiivisiin, räätälöityihin ja erikoistuneisiin teknologiaratkaisuihin.

Tuottavuutta nostettava

– Meidän on kyettävä toteuttamaan sellaisia yhdyskunta- ja asuntoratkaisuja, että niitä tullaan Suomeen katsomaan esimerkkikohteina. Tämä puolestaan synnyttää monipuolista liiketoimintaa asumiseen liittyville tuotteille ja palveluille. Kyse ei ole pelkästään uudisrakentamisesta, vaan myös nykyisen asuntokannan ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä, korosti Suomen Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Ukko Laurila.

Asuntotuottajan kannalta parhaita toteutuskohteita ovat laajat kokonaisuudet, joihin rakentaja voi panostaa koko osaamisensa. – Aluerakentamiskohteita ei voi rakentaa tuotannon ehdoilla, vaan niissä kilpaillaan sosiaalisen ympäristön suunnittelulla, arkkitehtuurilla, infrastruktuurilla – hyvällä kustannustietoisella kokonaisuudella. Liiketaloudellisesti onnistunut kokonaisuus edellyttää asukkaan huomioimista laajasti toteutuksessa, tähdensi vuorineuvos Ilpo Kokkila SRV Yhtiöistä.

Lue lisää

Katso kaikki