Asuintalojen korjaaminen on 6,6 miljardin bisnes

Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat 6,6 miljardilla eurolla vuonna 2016. Taloteknisiin korjauksiin käytettiin reilut 1,76 miljardia.

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 6,6 miljardilla eurolla vuonna 2016. Yhteenlasketut korjauskustannukset kasvoivat 5,7 prosenttia vuoden 2015 tasosta ja ne ovat kasvaneet 15,2 prosenttia vuodesta 2013.

Taloteknisiin korjauksiin käytettiin asuinrakennuksissa vuonna 2016 reilut 1,76 miljardia, mikä on hieman enemmän kuin vuonna 2015.

Omakoti- ja paritaloja korjattiin 3,4 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,6 miljardia euroa ja rivitalojen korjaamiseen 700 miljoonaa euroa.

Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 2,0 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 540 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 270 miljoonalla eurolla.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2016, miljoonaa euroa.

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2016 aikana 47,7 €/m2. Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 29,5 €/m2 ja omakotitaloissa 25,2 €/m2.

Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.

Opetusrakennuksiin miljardi

Tilastokeskuksen mukaan palvelurakennuksia korjattiin 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2016. Opetusrakennuksia korjattiin 1,0 miljardilla eurolla, sairaala- ja terveyskeskusrakennuksia 410 miljoonalla eurolla ja hoitolaitosrakennuksia 300 miljoonalla eurolla. Kasvua kolmen vuoden takaiseen tietoon on 34 prosenttia, mikä tekee vuosittaiseksi kasvuksi muunnettuna hieman yli 10 prosenttia.

Toimistorakennuksia korjattiin 1,1 miljardilla eurolla, teollisuus- ja varastorakennuksia 1,0 miljardilla eurolla ja liikerakennuksia 760 miljoonalla eurolla vuonna 2016.

Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus

Lue lisää

Katso kaikki