As Oy Puotilantie 8 palkittiin vuoden linjasaneeraushankkeena

Puotilantie 8. Kuva: Sweco

Helsingin Vartiokylässä sijaitseva, kuusi rakennusta ja 112 asuntoa käsittävä taloyhtiö palkittiin Finnbuild-messuilla menestyksekkäästi hoidetusta linjasaneerauksestaan, joka valmistui ajallaan ja budjetissa koronapandemiasta huolimatta, kertoo Sweco tiedotteessaan.

Kilpailun voittajaa tai voittajia valittaessa otetaan erityisesti huomioon tavoitteellinen strategialähtöisyys ja miten se näkyy prosessissa: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rahoitusvaihtoehtojen selvitys, toteutussuunnittelu, päätöksenteko, remontin aikainen tilaajan ja toteuttajan yhteistyö sekä tiedottaminen. Lisäansioita ovat elinkaari- ja energiatalous, tilaajan saavuttamat edut ja putkiremontin tekninen ja taloudellinen onnistuminen sekä virheetön luovutus.

Tämän vuoden kilpailun pääteemana oli tulevaisuussuuntautuneisuus, jotka liittyvät parannuksiin kiinteistön energiatehokkuudessa tai varauksiin tuleville energian säästöpotentiaaleille sekä kyberturvallisuustoimenpiteiden huomioimiseen.

− Tässä palkitussa mittavassa linjasaneeraushankkeessa riskien hallinta ja osapuolten erinomainen yhteistyö varmistettiin Swecon kehittämällä Kumppanuus VARMA -yhteistoimintamallilla. Mallissa erinomainen suunnittelu- ja projektinjohto-osaaminen yhteistyössä toteuttajan osaamisen kanssa optimoi tuottavuutta ja varmistaa hankkeen onnistumisen, sanoo Swecon asiantuntijapalveluiden toimialajohtaja Jaakko Yli-Säntti tiedotteessa.

Projekti pantiin alulle jo vuonna 2017 asukaskyselyyn ankkuroidulla uudella strategialla. Sen tavoitteeksi asetettiin olla alueen parhaiten hoidettu, viihtyisin ja vetovoimaisin taloyhtiö. Vastuu toisen omaisuuden kehittämisestä, energiatehokkuus, pätevyys, yhdenvertaisuus ja toimivuus määriteltiin ohjenuoraksi korjausten, ylläpidon ja toiminnan kehittämiseen.

Taloyhtiön hallitus oli rakennuksen valmistumisesta saakka hoitanut taloyhtiön kuntoa pitkäjänteisesti, ja näin ollen säästänyt osakkaiden taloutta jaksottamalla investointeja tarvelähtöisesti. Kuntotutkimuksia tehtiin noin viiden vuoden välein. Julkisivukorjaus valmistui hyvissä ajoin ennen linjasaneerausta, johon puolestaan tartuttiin jo ennen putkiston teknisen käyttöiän umpeutumista.

Sweco valittiin tekemään hankesuunnittelu ja myöhemmin myös toteutussuunnittelu uudella yhteistoimintamallilla, joka perustuu urakoitsijoiden kilpailuttamiseen jo luonnossuunnitelmilla. Alustavan tarjouksen jättämisen jälkeen urakoitsija osallistuu suunnittelutyöhön kertoen näkemyksensä toteutuskelpoisuudesta ja tarvittaessa tarkistaa hintaansa, jonka tilaaja voi joko hyväksyä tai hylätä lähtien uuteen kilpailutukseen.

Mallin etu on urakoitsijan osallistamisessa, jolloin mahdollisiin suunnittelupuutteisiin ei voida vedota samalla tavalla. Mallissa luotiin myös riskianalyysi, jonka pohjalta urakoitsija sai pelkästään esittää muutos- ja lisätöitä urakan aikana työmaakokouksissa jouhevasti käsiteltynä. Riskianalyysissä kartoitettiin kustannus- ja aikatauluvaikutus yksikköhintoineen sekä näiden todennäköisyys. Lisäksi kustannussäästöistä ja aikataulussa pysymisestä palkittiin. Sweco vastasi kokonaissuunnittelun lisäksi myös projektinjohdosta ja -valvonnasta.

Urakoitsijaksi valikoitui Consti, ja työt aloitettiin 4.5.2020. Työmaa oli pandemian aikana kokonaan pysähdyksissä ainoastaan reilun viikon ajan hyvän varautumisen ja tartuntatilanteen hoidon ansiosta. Maalämpöön siirtyminen toteutettiin erillisurakkana St1:en toimesta. Kerrosalaltaan peräti 9 870 m2 käsittävä hanke valmistui 7.5.2021.

Linjasaneerauksessa uudistettiin:

  • asuntojen märkätilat, tehtiin perusparannus yleisille tiloille sekä rakennuksille salaojat
  • kaikki LVIS-tekniikat siirtyen lämmityksessä maalämpöön
  • automaatio- ja tiedonsiirtojärjestelmät.

Sähkötekniikan uudistamisessa otettiin huomioon maalämmön ja mahdollisesti tulevaisuudessa asennettavien autojen latauspisteiden vaatima lisääntynyt tehotarve. Kyberturvallisuudessa luotettiin IT-järjestelmien toimittajien omavalvontaan ja asianmukaiseen suojaukseen.

Vuodesta 2008 lähtien jaetun palkinnon takana ovat: Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA, Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Rakennusinsinöörien liitto, Rakennusteollisuus RT, Suomen LVI-liitto SuLVI, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU sekä Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL.

___________________________________

Lue lisää vuoden linjasaneeraushankkeesta Talotekniikka-lehden marraskuun numerosta 8/2022.

Lue lisää

Katso kaikki