Arkkitehtuurikutsukilpailu uudiskerrostalojen suunnittelusta

Bonava ja Helsingin kaupunki käynnistävät arkkitehtuurikutsukilpailun Kruunuvuorenrannan uudiskerrostalojen suunnittelusta.

Helsingin Kruunuvuorenrantaan nousee 2020-luvun puoliväliin mennessä noin 7400 uutta asuntoa, joista Gunillankallion alueelle on jo toteutettu vajaa 1000 asuntoa. Bonava rakennuttaa Gunillankallioon Asunto Oy Helsingin Aidan, joka muodostuu kolmesta kaupunkivillatyyppisestä kerrostalosta. Nyt yhtiö käynnistää yhdessä Helsingin kaupungin ja Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa Gunillankallion tontista arkkitehtuurikutsukilpailun ja kutsuu mukaan neljä arkkitehtitoimistoa.

Bonavan tavoitteena on saada laadukkaita suunnitelmia, joissa kolmen kerrostalon kokonaisuus tuo kaupunkikuvaan kaupunkivillamaisten omakotitalojen väljyyttä ja hengittävyyttä sekä puhuttelee asukkaita yksilöllisyydellään ja yhteisöllisyydellään ottaen huomioon kallioisen tontin erityispiirteet sekä merellisen ja luonnonläheisen ympäristön.

”Arkkitehtuurikilpailun kautta meille tarjoutuu erinomainen mahdollisuus kehittää asumisen ratkaisuja edelleen ja nähdä, millaisia uusia ideoita kilpailun pohjalta voi syntyä” sanoo Matti Kuronen, yksikönjohtaja, Bonava.

Arkkitehtuurikutsukilpailu on kaksivaiheinen ja mukaan on kutsuttu arkkitehtitoimistot ARK-house arkkitehdit, Playa arkkitehdit, Serum arkkitehdit ja MUUAN Oy. Kilpailun voittaja julkistetaan 28.3.2019.

Lue lisää

Katso kaikki