�lykkäät sähkömittarit käyttöön Suomessa: Kotitalouksille jopa reaaliaikaista tietoa omasta sähkönkäytöstä

Kotitalouksille jopa reaaliaikaista tietoa omasta sähkönkäytöstä Valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan 5.2.2009 asetukset sähkömarkkinoista sekä sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. Suomi ottaa koko maassa käyttöön etäluettavat tuntikulutuksen mittaavat sähkömittarit. Asetukset tulevat voimaan 1.3.2009.
Säädökset velvoittavat sähköverkonhaltijat ilmoittamaan asiakkailleen näiden tuntikohtaiset sähkömittarilukemat ilman erillistä maksua. �?lykkäiden tuntimittareiden ja etäluennan avulla kotitaloudet saavat jatkossa omat sähkönkulutustietonsa seuraavana päivänä ja halutessaan jopa reaaliaikaisesti. Kuluttajat pystyvät näin tarkkailemaan sähkönkäyttöään ja säästämään energiakustannuksissa. Sähkönmyyjät ja jakeluverkon­haltijat voivat luopua arviolaskutuksesta ja siirtyä todellisen kulutuksen mukaiseen laskutukseen.
– Tällä muutoksella Suomi nousee sähkönjakeluverkkojen mittaus- ja kuormanohjaus­teknologian soveltamisessa maailman kehittyneimpien maiden eturintamaan. Uudistus tuo pitkällä aikavälillä hyötyjä ja kustannussäästöjä sähkökaupan kaikille osapuolille, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.
Tavoitteena on, että vähintään 80 prosenttia jakeluverkkojen asiakkaista on tuntimittauksen ja mittareiden etäluennan piirissä vuoden 2013 lopulla. Tähän mennessä noin miljoonalle sähkön 3,2 milj. pienkäyttäjästä on vaihdettu etäluettava tuntimittari. Näiden mittareihin ei edellytetä muutoksia. Näissäkin tapauksissa asiakkaat hyötyvät kehittyvistä palveluista.
Lisäksi verkon­haltijan on asiakkaan erillisestä tilauksesta tarjottava mittauslaitteisto, josta kulutustiedot voidaan siirtää suoraan ohjaamaan taloautomaation ohjausjärjestelmiä.
Sähkönkäyttäjälle tulee näin mahdollisuus pienentää sähkölaskuaan siirtämällä käyttöään huippukulutusajoista, jolloin sähkön markkinahinta on korkeimmillaan, alemman kulutuksen ja halvemman sähkön ajankohtiin. Tämä alentaa sähkön kulutus- ja hintapiikkejä ja sitä kautta kuluttajan sähkönhankintakustannuksia. Myös riski ajautua valtakunnallisen sähköjärjestelmän tehopulatilanteeseen ja sähkönkäytön rajoituksiin pienenee.
Uudistukset tuovat pitkällä aikavälillä merkittäviä kustannussäästöjä niin sähkönkäyttäjille, sähköntuottajille ja -myyjille kuin jakeluverkonhaltijoillekin. Muutos parantaa energia­tehokkuutta sekä sähköjärjestelmän varmuutta ja kustannustehokkuutta. Myös sähkömarkkinoiden toiminta tehostuu ja vähittäismarkkinoiden kilpailu lisääntyy.
Investointihankkeena kyseessä on suurin koko maan kattava jakeluverkkojen muutoshanke Suomessa maaseudun sähköistämiskauden jälkeen. Sen kokonaiskustannukset ovat noin 565-940 miljoonaa euroa.
Investoinnilla on myös merkittävä työllisyysvaikutus sähköasennusalalla koko maassa. Muutos työllistää myös mittalaitevalmistajien, ohjelmistotoimittajien ja teleoperaattoreiden henkilöstöä.

Lue lisää

Katso kaikki