�ljy- ja Kaasualan Keskusliitto: Lämmitystapavalintoja ei pidä rajoittaa kaavamääräyksin

Rakennusten lämmitystapavalintoja ei pidä rajoittaa kaavamääräyksin, korostaa �?ljy- ja Kaasualan Keskusliitto. Keskusliiton mielestä hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi tulisikin poistaa pykälä, joka voisi käytännössä merkitä uusille rakennuksille lähellä kaukolämpöverkkoa pakkoa liittyä kunnalliseen kaukolämpöön.
Lausunnossaan keskusliitto toteaa, että esityksessä, jota on perusteltu ilmastonmuutoksen hillinnällä, on lähdetty yksipuolisesti ajatuksesta, että kaukolämpö olisi yleensä ympäristöystävällisin lämmitystapa. -Tuore laskelma osoittaa, ettei edes keskimääräinen kaukolämpö tulevaisuudessakaan erotu muista lämmitystavoista erityisen ympäristöystävällisenä, huomauttaa keskusliiton varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.
Huttulan mukaan esitetyllä pykälällä olisi kaiken kaikkiaan samat kielteiset vaikutukset taloudelliseen kilpailuun, joista on käyty keskustelua aiempien vastaavien valinnanvapautta rajoittavien pyrkimysten osalta. Esitykseen sisältyy myös monia oikeudellisia ongelmia kuluttajan kannalta. -Perimmäisenä tarkoituksena esityksellä onkin kunnallisen kaukolämpöyhtiön kannattavuuden varmistaminen, toteaa Huttula.
-Toteutuessaan esitys voisi käytännössä estää kaukolämpöalueilla muiden kehittyneiden lämmitystapojen käyttöönoton. Tällaisesta on hyvänä esimerkkinä hybridilämmitys, jolla voidaan merkittävästi säästää energiaa esimerkiksi nestemäiseen polttoaineeseen perustuvassa lämmityksessä. Esitys olisi myös maakaasuverkkojen kehittämisen kannalta syrjivä, toteaa Huttula.
Tuore laskelma päästöistä
Pöyry Energy Oy on tehnyt �?ljyalan Palvelukeskuksen toimeksiannosta laskelman, jossa selvitettiin öljy-, kaukolämpö-, puupelletti-, maalämpö- ja sähkölämmitteisen 150 neliön pientalon ominaispäästöjä hyötyenergiaa kohti vuonna 2006 ja arvioitiin tilanne vuonna 2020. �?ljylämmitys on ympäristövaikutuksiltaan hyvin kilpailukykyinen lämmitysmuoto muihin lämmitysmuotoihin verrattuna toisin kuin monesti kuvitellaan.
Laskelmissa otettiin huomioon lämmitysmuotojen todelliset hyötysuhteet, jotka vaihtelevat, sillä kaikki energia ei muutu lämmöksi, vaan osa siitä hukkaantuu tuotannon tai siirron aikana. Esim. öljykattilan hyötysuhteeksi on tutkimuksessa arvioitu 88 prosenttia.
�?ljylämmityksessä typen oksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat moneen muuhun lämmitysenergiamuotoon verrattuna vähäiset. Myös öljylämmityksen hiukkaspäästöt ovat pienet. �?ljylämmityksen hiilidioksidipäästöjä tulevat pudottamaan selvästi koko ajan lisääntyvä aurinkolämmön käyttö öljyn rinnalla ja ensi vuodesta alkaen myös biolämmitysöljyn osuus lämmitysöljyssä.
Yleisimmät omakotitalojen lämmitysmuodot ovat sähkölämmitys, 43 prosenttia, ja öljylämmitys, 26 prosenttia. Kaukolämmityksen osuus pientalokannasta on noin 6 prosenttia. Maalämpötaloja pientalokannasta on vajaa 1,5 prosenttia.

Lue lisää

Katso kaikki