Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot

KatjaOutinenWEBValtakunnallisten kosteus- ja hometalkoiden uudeksi talkoopäälliköksi on toukokuun alusta valittu ympäristöministeriön yli-insinööri Katja Outinen.

Katja Outinen tuli ympäristöministeriöön alkuvuodesta 2010. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja Otaniemen TKK:n kasvatti. Hän on tähän asti vastannut ministeriössä kosteusmääräysten ja ohjeiden valmistelusta. Hän on aiemminkin osallistunut talkoiden hankkeisiin.

Katja Outinen kertoo, että hän halusi saada uusia haasteita. Hän tekee ministeriössä töitä kosteusmääräysten uudistamisen, suunnitelmallisen kiinteistönpidon, uusiutuvan energian ja nollaenergiarakentamisen parissa. Kosteus- ja homeasiat ovat siis hänelle tuttuja monestakin eri yhteydestä.

”Talkoissa on tuotu hienosti esille kosteus- ja homeongelmiin liittyviä moninaisia asioita. On myös kehitetty lukuisia työkaluja eri kohderyhmille, jotta ongelmaan päästäisiin käsiksi. Talkoot ovat onnistuneet hienosti saamaan tärkeälle asialle näkyvyyttä myös julkisessa keskustelussa. Kosteus- ja homeasiat tunnetaan taatusti Suomessa nyt paremmin kuin ennen talkoiden alkamista”, Katja Outinen toteaa.

”Tänä vuonna keskitymme lisäämään etenkin kuntapäättäjien tietoa kosteus- ja homeongelmista. He ovat erittäin tärkeä ihmisryhmä, jonka takana on usean korjaushankkeen rahoitus. Päättäjien homeopas valmistui juuri. Ylipäänsä on hyvä katsoa yhdessä talkooväen kanssa, miten työkaluja saadaan jalkautettua vuoden aikana paremmin”, sanoo Outinen.

”Talkoiden viimeisenä toimintavuonna 2015 on tavoitteena varmistaa käynnissä olevien hankkeiden laadukas toteutuminen ja loppuunsaattaminen sekä niiden tulosten vakiinnuttaminen pysyviksi käytännöiksi kentällä.”

Lisäksi jatketaan vaikuttavaa viestintää ja koulutusta.  Syksyllä on tavoitteena suunnata toimia kuntapäättäjien, arkkitehtien, isännöitsijöiden ja korjausneuvojien taholle. Näille kohderyhmille on suunnitteilla muun muassa räätälöityjä materiaaleja sekä koulutuksia ja tietoiskuja. Nämä suunnitelmat vahvistuvat kuitenkin vasta kevään kuluessa.

 

Lue lisää

Katso kaikki