Työ- ja elinkeinoministeriö

Varatuomari Mikko Salmenoja on nimitetty ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) johtajaksi ajalle 1.3.2015–29.2.2020.

Mikko Salmenoja on syksystä 2014 lähtien toiminut KEHA-keskuksen perustamiseen liittyvissä tehtävissä ensin projektijohtajana ja kuluvan vuoden alusta lähtien väliaikaisena johtajana. Vuosina 2008–2014 Salmenoja työskenteli työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallintojohtajana. Tätä ennen hän toimi hallitusneuvoksena työministeriössä 1996–2007 sekä vanhempana hallitussihteerinä työvoimaministeriössä ja työministeriössä 1987–1996.

KEHA-keskuksen johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää keskuksen toimintaa sekä vastata toiminnan tuloksellisuudesta, laadusta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle.

KEHA-keskus aloitti toimintansa 1.1.2015. Se hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstö-, talous- ja tietohallintotehtävät, asianhallinnan ja virastopalvelujen tehtävät, ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä sekä maksatustehtäviä. Kehittämis- ja hallintokeskus johtaa keskukseen koottuja kehittämis- ja hallintotehtäviä ja tuottaa ne yhdenmukaisesti kaikille ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Se tuottaa ELY-keskuksia ja TE-toimistoja koskevia palveluita myös ohjaaville tahoille.

KEHA-keskus on osa ELY-keskusten ja TE-toimistojen muodostamaa virastokokonaisuutta, joka toimii tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Keskus on sijoitettu Mikkeliin, mutta henkilöstö työskentelee pääsääntöisesti eri puolille Suomea ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteydessä. Alkuvaiheessa KEHA-keskuksessa työskentelee noin 550 henkilöä.

Johtajan virkaa haki 19 henkilöä.

Lue lisää

Katso kaikki