Turun ammattikorkeakoulu

Yliopettaja, dosentti Jarkko Paavola on nimitetty Tietoliikenne ja tietoturva -osaamisalueen johtavaksi yliopettajaksi. Paavola toimii Turun AMK:ssa Tietoliikenne ja tietoturva -tutkimusryhmän vetäjänä. Paavola on koulutukseltaan tekniikan tohtori Turun yliopistosta. Lisäksi Paavola on dosentti Åbo Akademissa.

Paavola on viime aikoina tutkinut erityisesti 5G-teknologiaa ja IoT-järjestelmien kyberturvallisuutta. 5G-teknologioiden osalta Paavolan tutkimusryhmä on rakentanut testiympäristön, jossa teknologian hyödyntämistä on tutkittu erilaisilla sovellusalueilla kuten kriittinen kommunikaatio, media ja viihde, tehdasympäristö ja satamalogistiikka. Kyberturvallisuuden osalta Paavolan tutkimusryhmä on keskittynyt IoT- eli verkkoon liitettyjen laitteiden kyberturvallisuuden varmistamisen menetelmiin ja niiden kehittämiseen. Paavola on kirjoittanut yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa noin 80 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua. Paavola on aktiivinen toimija kansallisilla ja kansainvälisisillä foorumeilla tutkimusryhmänsä fokusalueilla.

 

Yliopettaja, dosentti Valtteri Hongisto on nimitetty osaamisalueiden Sisäympäristöt ja akustiikka johtavaksi yliopettajaksi. Hongisto toimii Rakennetun ympäristön tutkimusryhmän vetäjänä. Hongiston koulutus on tekniikan tohtori Aalto-yliopistosta ja hänellä on dosentuuri Aalto-yliopistossa ja Turun yliopistossa.

Hongisto on ohjannut neljä väitöskirjaa akustiikan, lämpöolojen ja psykologian tieteenaloilta. Hän ollut mukana 55 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa ja yli 200 muussa tieteellisessä julkaisussa. Hongisto on viime aikoina tutkinut ryhmäläisten ja yhteistyökumppaniensa kanssa mm. rakennusten akustiikkaa ja äänieristystä, melua ja melun vaikutuksia ihmiseen koskien asuin- ja toimistoympäristöjä. Tutkimuksen käytännönläheisyyden säilyttämiseksi Hongisto antaa myös konsultaatiopalveluja yrityksiin. Hongisto on vaikuttanut tutkimuksillaan merkittävästi useisiin kansainvälisiin standardeihin sekä kansallisiin rakentamismääräyksiin.

 

Lue lisää

Katso kaikki