TTY

hannula_mika

TTY-säätiön hallitus on valinnut Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) uudeksi rehtoriksi TTY:n nykyisen opetusvararehtorin, TkT Mika Hannulan.

Tampere3-prosessin nopeutuneen aikataulun vuoksi uuden rehtorin toimikausi alkaa 1.4.2016. TTY:n nykyinen rehtori Markku Kivikoski jatkaa nykyisen toimikautensa loppuun eli 31.7.2016 saakka TTY-säätiön hallituksen ja rehtorin neuvonantajana. Mika Hannulan toimikausi päättyy 31.12.2020.

Parhaillaan TTY rakentaa Tampere3-prosessissa uutta toimintamallia suomalaiseen korkeakoulutukseen yhdessä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

jukka_pekkanen

Tekniikan tohtori Jukka Pekkanen on nimitetty ensimmäisenä TUT Industry Professor -tehtävään. Tampereen teknillisen yliopiston uuden professuurin tavoitteena on vahvistaa entisestään yliopiston ja teollisuuden yhteistyötä.

TUT Industry Professor -tehtävän ohella Jukka Pekkanen jatkaa myös Rakennusteollisuus RT ry:ssä rakentamisen kehittämisestä vastaavana johtajana.

TUT Industry Professor -tehtävä on tarkoitettu erittäin arvostetuille ja menestyneille asiantuntijoille. Professuurin valittavan henkilön odotetaan vahvistavan merkittävästi TTY:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Yritysyhteistyön kehittämisen lisäksi Pekkasen tavoitteena on vahvistaa rakennetun ympäristön tohtorikoulutuksen edellytyksiä ja yritysten kiinnostusta tohtorikoulutukseen. Lisäksi pyritään kokoamaan varat uuteen kiinteistökehittämisen lahjoitusprofessuuriin.

 

Lue lisää

Katso kaikki