SRV Yhtiöt Oyj

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on vakinaistanut kauppatieteiden maisteri Ilkka Pitkäsen aseman yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 22.1.2016 alkaen.

Pitkänen on vastannut yhtiön talous- ja rahoitusjohtajan tehtävistä 1.12.2014 alkaen edellisen talous- ja rahoitusasioista vastanneen varatoimitusjohtaja Hannu Linnoisen jäätyä sairauslomalle. Hannu Linnoinen jatkaa SRV:n palveluksessa 31.7.2016 asti erikseen sovituissa johdon tehtävissä.

Lue lisää

Katso kaikki