Skanska Oy

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Tiina Koppinen on nimitetty Skanska Oy:n johtoryhmän jäseneksi. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat muun muassa vuoteen 2020 ulottuvan strategian valmistelutyö, toiminnallinen tehokkuus, kehitysasiat ja toimintajärjestelmä sekä ympäristötehokkuus.

Skanska Infra Oy:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaneen toimialajohtajan Hannu Tomperin ja toimialajohtaja Jarkko Muurimäen tehtäväkentät ovat osittain uudistuneet. Tomperi vastaa jatkossa Infran lisäksi Skanska Rakennuskone Oy:stä, Skanska Talonrakennus Oy:n Pohjoisesta alueyksiköstä sekä Itä- ja Keski-Suomen alueyksiköstä. Lisäksi hänen vastuulleen tulee Skanska Oy:n johtoryhmässä työturvallisuus. Jarkko Muurimäki vastaa jatkossa Skanska Talonrakennuksen Etelä-Suomen asuntorakentamis- ja toimitilarakentamisyksiköiden, talotekniikan ja hankekehityspalvelujen lisäksi Talonrakennuksen Läntisestä alueyksiköstä.

Näiden muutosten jälkeen Skanska Oy:n johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, toimialajohtaja Jarkko Muurimäki, toimialajohtaja Hannu Tomperi, toimialajohtaja Jukka Hörkkö, talousjohtaja Jari Mäntylä, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Tiina Koppinen. Lakiasiainjohtaja Kirsi Palviainen jatkaa johtoryhmän sihteerinä. Riskienhallinnasta ja hankinnasta Skanska Oy:n johtoryhmässä vastaa edelleen toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.

Hannu Tomperin seuraajaksi Skanska Infra Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Ari Huovila. Ari Huovilan seuraajaksi Skanska Infran Teollisuus- ja kalliorakentamisyksikön vetäjäksi on nimitetty Pekka Räsänen.

Lue lisää

Katso kaikki