Senaatti-kiinteistöt

mauriSenaatti-kiinteistöjen kiinteistökehitys ja -myynti -toimialan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri Mauri Sahi (synt. 1973). Sahilla on monipuolinen ja laaja kokemus sekä kiinteistökehittämisestä että kiinteistöjen myynneistä. Hän on työskennellyt useissa alan yrityksissä ja Senaatti-kiinteistöille Sahi siirtyi NCC:n palveluksesta.
Senaatti-kiinteistöt on valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntija, joka vastaa keskitetysti myös valtion kiinteistöomaisuuden myynneistä. Valtio luopuu kiinteistöstrategiansa mukaisesti kiinteistökannasta, jolla ei ole enää valtion käyttöä.  Myyntiä lisää muun muassa valtionhallinnossa tapahtuvat muutokset ja siirtyminen uudenlaisiin työympäristöihin, joiden ansioista toimitilojen tarve vähenee.
Senaatti-kiinteistöt on vahvistanut markkinointi-, kiinteistökehitys- ja myyntitoimintansa resursointia määrätietoisesti vastaamaan asetettuja ja tulevia myyntitavoitteita. Kiinteistöjen myynti on alkuvuonna ollut vahvaa ja ylittää selvästi vuoden 2014 myyntitason. Vuodelle 2015 asetettu haasteellinen 100 milj. euron myyntitavoite tullaan todennäköisesti ylittämään.
”Pääomamarkkinoilla kiinteistösijoituskysyntä on tällä hetkellä kovaa. Valtion myytävien kiinteistöjen tarjonta on monipuolista ja tarjoaa erityyppisille ostajille sijoitusmahdollisuuksia. Senaatti-kiinteistöt tutkii aktiivisesti uusien kiinteistösijoitustuotteiden tuomista markkinoille ja panostaa vahvasti asiakas- ja sidosryhmiensä kanssa keskusteluun ja yhteistyöhön.” kiteyttää Sahi tuoreeltaan ja lisää ”Näistä lähtökohdista ja jo aloitetuilla toimenpiteillä on hyvä lähteä vastaamaan tuleviin valtion kiinteistöomaisuuden myyntitavoitteisiin.”

Lue lisää

Katso kaikki