Saanio & Riekkola Oy

Kalliotekniikkaosastolle on nimitetty DI Kalle Hollmén osastopäälliköksi, FM Emmi Eroma rakennusgeologiksi ja FM Mikko Nikkilä rakennusgeologiksi.
Ins. (AMK) Kaisa Tohkoja on nimitetty LVI-suunnittelijaksi pääsuunnitteluosastolle.
nimmarit3vika_Page_2

Lue lisää

Katso kaikki