Ramboll Finland Oy

Ins. AMK Mikko Ruokolainen on nimitetty 1.1.2017 alkaen yksikön päälliköksi Savo-Karjalan infra-alueen Joensuun yksikköön.

 

TkL Aino Mensonen on nimitetty 18.1.2017 alkaen digitaalisten palveluiden ja innovoinnin palvelupäälliköksi Urban-sektoriin Infra-toimialalle Espooseen.

 

FM Sonja Aarnio on nimitetty 1.1.2017 alkaen yksikön päälliköksi Maankäyttö ja maisema -yksikköön Infra-toimialalle Ouluun.

Lue lisää

Katso kaikki