Ramboll Finland Oy

Diplomi-insinööri Kari Melander aloitti Ramboll Finlandin hankekehitysjohtajana tammikuun puolivälissä. Tehtävä on yhtiössä ja koko konsulttialalla uudentyyppinen.

”Enää ei riitä, että konsulttitoimisto voi tarjota teknistä huippuasiantuntemusta ja monialaosaamista. Voimme palvella asiakkaita entistä paremmin, kun uudet hankkeet tunnistetaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa”, perustelee Ramboll Finlandin vt. toimitusjohtaja Mikko Leppänen.

Kari Melanderin työura Rambollissa juontaa jo 1980-luvun lopulle, jolloin hänen työkuvansa painottui geotekniseen suunnitteluun. Sittemmin hän on laajentanut osaamistaan teknisestä asiantuntijuudesta projektien johtotehtäviin sekä liiketoiminnan tukitoimintoihin.

Pitkäaikaiset kollegat Leppänen ja Melander näkevät teknisen konsulttialan muuttuneiden tarpeiden tärkeimpinä moottoreina hankkeiden uudet toteutustavat ja urakkamuodot sekä tietomallien yleistymisen.

”Suunnittele ja toteuta- tai allianssihankkeessa suunnittelijan on kyettävä ottamaan perinteisistä toteutusmuodoista poikkeava näkökulma. Jo pelkästään sopimusmallit vaativat erityistä osaamista: on ymmärrettävä sopimusten sisältö aiempaa tarkemmin ja kyettävä myös neuvottelemaan sopimusten yksityiskohdista”, Leppänen painottaa.

”Tärkeintä on ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee. Sen taustalla projektin menestystä ohjaavat aikataulu, osaaminen, laatu ja kustannukset”, Melander jatkaa.

Mikko Leppänen ja Kari Melander näkevät yhdeksi keskeiseksi haasteeksi sen, miten tunnistaa potentiaaliset hankkeet ajoissa – jo ennen kuin tilaajan tarjouspyynnöt ovat edes valmisteilla.

Leppänen korostaa niin ikään liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen tärkeyttä ja täsmentää lisäksi näkemyksenään, että hankekehitysjohdon tehtäviin kuuluu myös liian riskipitoisten hankkeiden välttäminen.

Sopimustekninen osaaminen ja neuvottelutaidot ovat sekä Leppäsen että Melanderin mielestä aivan keskeisiä edellytyksiä sille, että konsulttitoimisto pystyy toimimaan menestyksekkäästi markkinoilla. Leppänen muistuttaa myös sen tärkeydestä, että projekteihin osallistuvat yritykset luovat toiminnalleen win win -ilmapiirin.

”Tämä merkitsee sitä, että perinteisiä jyrkkiä rooleja ja vastakkainasetteluja on syytä välttää. Tällaiset ovat eliminoitavissa jo sopimusvaiheessa, jolloin nimettynä pitää olla myös osaava ja hankkeeseen orientoitunut projektiryhmä”, Mikko Leppänen painottaa.

Lue lisää

Katso kaikki